החל מיום ראשון, ט"ז בתשרי תשפ"ד 1.10.23
ובמהלך ימי חול המועד סוכות, משרדי העירייה
יעבדו במתכונת מצומצמת ולא תתקיים קבלת קהל.

ביום 24.9 ערב יום כיפור לא תתקיים קבלת קהל.

קבלת קהל במרכז שירות לתושב תחודש
ביום ראשון כ"ג בתשרי 8.10

לרשותכם דרכי ההתקשרות בתקופת החגים:

המוקד העירוני 24/7: 03-7336600 I 107 I 3107*
מוקד ארנונה רב-קווי: 1-700-700-273
דיווחי וואטסאפ למוקד: 054-2524913

F עיריית גבעתיים  I  www.givatayim.muni.il

שינויים בפעילות העירייה בחג סוכות