בשל עבודות תשתית, הספרייה עירונית בבית אלון תהיה סגורה לקהל

בין התאריכים: 11.7.22- 14.7.22.

ניתן לקבל שירותי השאלת ספרים בספריית יד לבנים ובספריית שז"ר.

שנוי שעות ספריות