ועדת מכרזים ותוצאות

כאן תוכלו להתעדכן בתוצאות מכרזים עירוניים ואחרים, ולעיין

בפרוטוקולים המתעדים את הישיבות שהתקיימו בוועדת המכרזים

 

הרכב ועדת מכרזים

יו"ר הועדה
עו"ד אביעד מנשה
חבר מועצה - מסיעת גבעתיים שלנו
054-6286464
חבר ועדה
אלעד רוזגוביץ
חבר מועצה - מסיעת יש עתיד
052-4818224
חבר ועדה
איתמר אביבי
חבר מועצה - מסיעת צעירים
050-9344474
מ"מ חבר ועדה
סיון גולדברג
חבר מועצה – מסיעת הצעירים
054-7742400
חבר ועדה
עו"ד יעקב שטרן
חבר מועצה - מסיעת הבית שלנו בגבעתיים
050-8577412
חברת ועדה
ד"ר גלית לנדסהוט
חברת מועצה - מסיעת מרצ
054-3087778
מזכירת הועדה
נילי רחמים
 
03-7317535
 

 תוצאות מכרזים

מס' מכרז  תאריך פרסום  מועד אחרון להגשה  תוצאות פרטים נוספים 
2/16 21/04/2016 17/05/2016 החלטה מיום: 12.7.16
הוחלט על: פסילת המכרז בגין הגשת הצעה אחת בלבד
 
3/16 07/04/2016 05/05/2016 החלטה מיום: 12.7.16
הוחלט על: י.ב מחסני מכר לעובדים (1998) בע"מ כזוכה במכרז
 
4/16 19/05/2016 06/06/2016 החלטה מיום: 12.7.16
הוחלט על: א.מ הגן של מיכל בע"מ כזוכה במכרז
 
5/16 25/08/2016 12/09/2016 הוגשה הצעה אחת שלא נפתחה  
9/16 05/12/2016 19/12/2016 החלטה מיום: 10.1.17
הוחלט על: רד משרד עו"ד כזוכה במכרז
 
1/17 26/01/2017 16/02/2017 החלטה מיום: 28.3.17
הוחלט על: חב' בי.טי.יו בע"מ כזוכה במכרז
 
2/17 26/01/2017 16/02/2017 החלטה מיום: 28.3.17
הוחלט על: חב' כל החזקות מיזוג אוויר  בע"מ כזוכה במכרז
 
3/17 13/02/2017 02/03/2017 החלטה מיום: 28.3.17
הוחלט על: ר.ג.א .שרותים וניקיון (ישראל 1987) בע"מ כזוכה במכרז
 
4/17 04/05/2017 29/05/2017 הוגשה הצעה אחת – המכרז בוטל  
5/17 12/06/2017 27/06/2017 החלטה מיום: 3.8.17
הוחלט על:
1. רשת תיכונים טומשין  בע"מ
2. אתגרים הדרכות בע"מ
3. בת שבע הימלפרב כזוכים במכרז
 
6/17 26/06/2017 16/07/2017 החלטה מיום: 3.8.17
הוחלט על: חב' ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ כזוכה במכרז
 
7/17 10/07/2017 03/08/2017 החלטה מיום: 23.8.17
הוחלט על: חן פטריסיה כזוכה במכרז
 
8/17 24/07/2017 06/08/2017 החלטה מיום: 23.8.17
1. שרון וחגי אירועים
2. רשת תיכונים טומשין בע"מ
כזוכים במכרז
 
28/2017 11/02/2018   החלטה מיום: 11/02/2018
להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
הסכם התקשרות