היחידה למניעת אלימות במשפחה

שירותים ניתנים

  • מתן מענה מיידי במצבי חרום (אלימות במשפחה) .
  • עזרה וייעוץ לקורבנות אלימות במשפחה ובניית תוכנית הגנה.
  • הערכת מסוכנות במשפחות בהן יש אלימות .
  • מתן מענה טיפולי לנשים וגברים שחוו אלימות במשפחה.
  • קשר רציף עם משטרת גבעתיים, קבלת פניות מהמשטרה בתחום אלימות מהמשפחה, בדיקת הפניות ותיאום עם המשטרה להגנת הקורבנות.
  • העלאת המודעות באוכלוסיית העיר ואנשי מקצוע לנושא אלימות במשפחה ואפשרויות הטיפול.
  • הנגשת מידע מקצועי בנושא אלימות במשפחה, קיום ימי עיון
  • פעולות מניעה - הקמת קבוצות וסדנאות מותאמות לאוכלוסיית היעד.

אורטל פלדמן
עו"ס מניעה וטיפול באלימות במשפחה.