היחידה לטיפול בהתמכרויות מעניקה טיפול פרטני וקבוצתי לנפגעי התמכרויות כמו אלכוהול, הימורים וסמים. המכורים מקבלים עזרה וייעוץ. הם מופנים למסגרות טיפול רלוונטיות (קהילות טיפוליות, מרכזי יום וכדומה) ולקבוצות תמיכה. במידת הצורך מתבצעת גם התערבות משפחתית ואף איתור והפניה לגמילה פיזית.

שירותים ניתנים

  • טיפול פרטני בנפגעי התמכרויות - אלכוהול, הימורים וסמים.
  • טיפול קבוצתי.
  • עזרה וייעוץ למכורים.
  • הפניה למסגרות טיפול רלוונטיות (קהילות טיפוליות, מרכזי יום וכו').
  • קבוצה לתמיכה עצמית.
  • התערבות משפחתית.
  • איתור והפניה לגמילה פיזית.
  • העלאת המודעות בקרב אוכלוסיית העיר ואנשי המקצוע לנושא ההתמכרות ולאפשרויות הטיפול הקיימות.

ליאור וילקומירסקי
עו"ס התמכרויות