טיפול באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית

טיפול בילדים ובמבוגרים בעלי מוגבלות שכלית, התפתחותית לאורך כל מעגל החיים.

השירותים הקיימים

סידור במעון יום שיקומי - פעוט מגיל שנה ועד גיל שלוש, על פי חוק מעונות יום שיקומיים בהשתתפות עצמית על פי כללי הזכאות. פעוט המסודר במעון יום שיקומי, זכאי להסעה ולליווי מביתו למעון ובחזרה.

סידור ביום שהות ארוך- סידור במועדונית הפועלת אחר צהריים בבתי ספר לחנוך מיוחד, עבור תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מתן שעות סמך מקצועי - ניתן על ידי חונך בשעות אחה"צ בבית ועל פי שיקולים מקצועיים, כללי זכאות של משרד הרווחה ותקציב המחלקה. ניתן מגיל 3 שנים ועד גיל 21 בהשתתפות עצמית לתקופה של חצי שנה  ובמידה ואין סידור במסגרת אחר צהריים מהרווחה.

 נופשונים ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית השוהים בקהילה , זכאים לנופשון הקלה שהינו מסגרת לשהייה קצרת מועד מחוץ לבית במסגרות מותאמות כגון "עזר מציון". הזכאות הינה ל-15 ימים בשנה ועל פי אישור תקציבי של הרשות.

קידום חיים עצמאיים בקהילה

  • סידור תעסוקתי במסגרות הקיימות בתוך הקהילה ומחוצה לה, על פי רמת התפקוד.
  • סידור במסגרות דיור על פי רמת התפקוד.
  • הפנייה למועדונים חברתיים .
  • הפנייה לקהילה תומכת.