טיפול באוכלוסיית השיקום (מוגבלות מוטורית/קוגניטיבית/חושית)

טיפול בילדים ובמבוגרים בעלי מוגבלות מוטורית, קוגניטיבית או חושית(או גם וגם), המוכרים ע"י בטוח לאומי, מלידה ועד זקנה.

אוכלוסיות היעד העיקריות
 • אנשים עם נכויות פיזיות.
 • עיוורון או לקות ראייה.
 • חרשות או לקות שמיעה.
 • מחלות ניווניות.
 • הנמכה קוגניטיבית.
השירותים הקיימים

סידור במעון יום שיקומי - פעוט מגיל שנה ועד גיל שלוש, על פי חוק מעונות יום שיקומיים בהשתתפות עצמית על פי כללי הזכאות. פעוט המסודר במעון יום שיקומי, זכאי להסעה ולליווי מביתו למעון ובחזרה.

מתן שעות סמך מקצועי - ניתן על ידי חונך בשעות אחה"צ בבית ועל פי שיקולים מקצועיים, כללי זכאות של משרד הרווחה ותקציב המחלקה. ניתן מגיל 3 שנים ועד גיל 21 בהשתתפות עצמית לתקופה של חצי שנה.

קידום חיים עצמאיים בקהילה
 • תכניות מעבר.
 • סידור תעסוקתי במסגרות הקיימות בתוך הקהילה ומחוצה לה, על פי רמת התפקוד.
 • סידור במסגרות דיור על פי רמת התפקוד.
 • הפנייה למועדונים חברתיים.
 • קהילה תומכת (מפורט בהמשך).
 • הכנה לשירות צבאי
סיוע במימון טיפול אישי לנכה קשה בקהילה

מתן סיוע כספי חודשי על פי קריטריונים של משרד העבודה והרווחה (תע"ס 5.17)

קהילה תומכת לחיים עצמאיים

מתן שירותים לאדם עם המוגבלות ולבני ביתו. השירותים הניתנים-

לחצן מצוקה המקושר למוקד רפואי, שירותי אמבולנס, אב בית (תיקונים קלים, הבאת אביזרי עזר, תרופות לפי הצורך ועוד..) ופעילויות חברתיות.

אנה בלוך
עו"ס מוגבלויות ורכזת שיקום