הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה - לצפיה בפרוטוקול והחלטות לחצו כאן 

מכרזים בחברות עירוניות

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
גיוס גימלאים/ות למגוון תפקידים משרות חיצוני 11/09/2022
גיוס מידי של פקחים ופקחיות חיצוני 25/08/2022
דרושות סייעות לגני הילדים בגבעתיים חיצוני 22/08/2022

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
עובד/ת מ"מ מנהל וזכאות חיצוני 02/10/2022 06/10/2022
183/2022 מנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים וטיפול בפרט חיצוני 30/09/2022 16/10/2022
184/2022 מנהל/ת מחלקת צהרונים חיצוני 30/09/2022 16/10/2022
185/2022 אחראי/ת נושא פרויקט גפ"ן חיצוני 30/09/2022 16/10/2022
186/2022 מנהל/ת מדור הגיל הרך חיצוני 30/09/2022 16/10/2022
187/2022 מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה חיצוני 30/09/2022 16/10/2022
171/2022 רכז/ת מועדון קהילתי לאזרחים ותיקים פומבי 22/09/2022 16/10/2022
172/2022 מנהל/ת המחלקה לאזרחים ותיקים פנימי 22/09/2022 16/10/2022
173/2022 מנהל/ת מדור חיילים/ות וחיילים/ות משוחררים/ות פומבי 22/09/2022 16/10/2022
174/2022 מנהל/ת מחלקת הצעירים פומבי 22/09/2022 16/10/2022
182/2022 מזכיר/ת מרכז תפוח פיס פומבי 22/09/2022 16/10/2022
178/2022 מנהל/ת מחלקת גנים ונוף פומבי 22/09/2022 16/10/2022
176/2022 מדריך/ת נוער במרכז קהילתי פומבי 22/09/2022 16/10/2022
177/2022 עובד/ת קידום נוער פומבי 22/09/2022 16/10/2022
180/2022 לבורנט/ית מחשבים בבית ספר פומבי 22/09/2022 16/10/2022
181/2022 סייע/ת פדגוגי/ת פומבי 22/09/2022 16/10/2022
179/2022 מזכיר/ת מחלקת גנים ונוף פומבי 22/09/2022 16/10/2022
170/2022 רכז/ת תכניות בניין עיר פומבי 22/09/2022 16/10/2022
149/2022 מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה פומבי 22/09/2022 16/10/2022
175/2022 אחראי/ת נושא ועדות אפיון וזכאות פנימי 22/09/2022 16/10/2022
עובד/ת בצוות לוגיסטי באגף אירועים חיצוני 22/09/2022 16/10/2022
מתמחה בתביעה העירונית חיצוני 22/09/2022 16/10/2022
סייעים/ות משלבות/רפואיות חיצוני 01/11/2020

ועדת השלושה

ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
ריכוז הצעות מחיר למכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים - נוהל 23426. פנימי 30/08/2022
במסגרת מכרז מס' 37/2020 סימון כבישים 2022 פומבי 01/06/2022
הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה פומבי 28/10/2020

קבלנים

לא קיימים מכרזים פעילים של קבלנים.

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים פומבי 22/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים מכרזי זוטא פומבי 06/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים פומבי 06/12/2021

רכש ושירותים

רכש ושירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
2022 /09 אספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה פומבי 04/09/2022 20/10/2022

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא .

הקצאות

לא קיימים מכרזים פעילים של הקצאות.


עבור לארכיון המכרזים