הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
  • youtube
  • twitter
  • Instagram
  • facebook
  • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

טפסים

  
הדפסת טופס
מילוי הטופס
  
טופס הצטרפות לתכנית קומפוסטרים
הדפסת טופס
איכות הסביבה
הוראת קבע לבנק - חינוך
גביה
הוראה לחיוב כרטיס אשראי - גני ילדים
pdf
גביה
הוראה לחיוב חשבון - ארנונה
pdf
גביה
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית
גביה
שינוי שם המחזיק בנכס
הדפסת הטופס
מלא טופס
גביה
הנחה מארנונה לבנין ריק
pdf
גביה
בקשה לקבלת הנחה מועדת הנחות
גביה
בקשה להנחה מתשלום ארנונה לעסק
pdf
גביה
טופס בקשה לפטור לבנין שנהרס או ניזוק
pdf
גביה
ערעור על מדידת נכס
pdf
גביה
הוראה לחיוב בכרטיס אשראי - ארנונה
pdf
מקוון
גביה
בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין
הורדת טופס

מילוי טופס

גביה
בקשה לזיכוי כספי לחשבון הבנק

PDF

מקוון
גביה
טופס השגה על חיוב ארנונה
גביה
בקשה לקבלת הנחה עפי מבחן הכנסה
הדפסת טופס
גביה
בקשה להנחה בארונה להורה עצמאי

pdf

גביה
שאלון למועמד
הדפסת טופס
דרושים
הנחיות מודד העירייה (טופס מס' 1)
הנדסה - פיקוח על הבניה
פתיחת בקשה לתיק פיקוח בניה חדשה/תוספת בניה (טופס מס' 2)
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על התחלת עבודת הבניה וגמר בניית גדר ביטחון (טופס מס' 3)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין (טופס מס' 4)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת (טופס מס' 5)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעה על מינוי הקבלן (טופס מס' 6)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה – סימון קווי בניין (טופס מס' 7)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - אישור מודד מוסמך - חפירות (טופס מס' 8)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מודד מוסמך - מיקום (טופס מס' 9)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר יסודות וגמר הקמת מקלט (טופס מס' 10)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - יציקה כל רצפה/תקרה (טופס מס' 11)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר הקמת שלד (טופס מס' 12)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר בנייה (טופס מס' 13)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הצהרת מודד מוסמך בסיום הבנייה (טופס מס' 14)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של האחראי לביצוע השלד (טופס מס' 15)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של אחראי לביצוע השלד, תקנה 20א (מקלט, ממ"ד) (טופס מס' 16)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר של מתכנן השלד (טופס מס' 17)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
הודעת מתכנן השלד על שמירת מסמכים (טופס מס' 18)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור שרותי כיבוי אש (טופס מס' 19)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תשתיות (טופס מס' 20)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תברואה (טופס מס' 21)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת הגביה (טופס מס' 22)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מנהל הרובע (טופס מס' 23)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור תאגיד המים (טופס מס' 24)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת גנים ונוף (טופס מס' 25)
הנדסה - פיקוח על הבניה
תצהיר חשמלאי מוסמך (טופס מס' 26)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור המהנדס המתכנן על חיפוי קירות חוץ (טופס מס' 27)
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור המהנדס המתכנן על בדיקת מעקות המרפסות (טופס מס' 28)
הנדסה - פיקוח על הבניה
בקשה לטופס 4 - לאישור לאספקת חשמל/מים/וטלפון (טופס מס' 29)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
בקשה לתעודת גמר (טופס מס' 30)
pdf
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת תנועה ותחבורה (טופס מס' 31)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור מחלקת שילוט (טופס מס' 32)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
אישור יועץ בטיחות (טופס מס' 33)
הדפסת טופס
הנדסה - פיקוח על הבניה
התחייבות העו"ד לרישום הבית המשותף
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
הצהרה- חישוב סטטי
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
התחייבות לשיפוי בגין תשלום פיצויים לפי סעיף 197 – תכנית גב/מק/ 2002 אחרי וועדה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
התחייבות עו"ד לרישום הפקעות
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
נספח לחישוב סטטי
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
ערבות בנקאית
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
תצהיר של מתכנן השלד
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
תקנה 27 לחניה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
תקנה 27
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
עמידות המבנה בפני רעידות אדמה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
תקינות מקלט - מרחב מוגן
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
התחייבות לרישום הפקעה (1920)
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
התחייבות יזם להצמדות ואישור עו"ד (1921)
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
אישור הוועדה לרשום לבתים המשותפים
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
הודעה על מינוי קבלן
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
הנחיות חישובים סטטים
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
התחייבות לשיפוי בגין תשלום פיצויים לפי סעיף 197 - אחרי וועדה
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
תצהיר מהנדס בהתאם לסעיפים 9,8 ונספח 2 לתמ"א 38
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
טופס הנחיות לביצוע פרסומים בהתאם לסעיפים 149 לחוק ו27 לתמ"א
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
בקשה לפטור מהג"א
הדפסת טופס
הנדסה - רישוי בניה
רשימת תיוג לביקורת מסמכי ההגשה ב"בקשה להיתר בנייה- בניין חדש" נספח א-2
נספח א-2
הנדסה - רישוי בניה
רשימת תיוג לביקורת מסמכי ההגשה ב"בקשה להיתר בנייה- שינויים ותוספות" נספח ב-2
נספח ב-2
הנדסה - רישוי בניה
רשימת תיוג לביקורת מסמכי ההגשה ב"בקשה להיתר בנייה- עבודה מצומצמת" נספח ג-2
נספח ג-2
הנדסה - רישוי בניה
רשימת תיוג לביקורת מסמכי ההגשה ב"בקשה להיתר בנייה- שימוש חורג" נספח ד-2
נספח ד-2
הנדסה - רישוי בניה
בקשה לקבלת מידע
pdf
חופש המידע
הצהרת בריאות
PDF
מילוי
חינוך
בקשת העברה לגני ילדים גילאי 3
pdf
חינוך
ביטול רישום לחוג
PDF
חינוך
בקשה להנחות בחוגי העשרה, תרבות וספורט
pdf
חינוך
בקשה להנחות בשכר לימוד קונסרבטוריון
pdf
חינוך
תצהיר בעל רכב/מחזיק רכב
pdf
חניה
ערעור על דו"ח חניה/ברירת קנס
pdf
מילוי מקוון

חניה
בקשה לתו דייר
מילוי טופס

חניה
טפסים לפתיחת ספק חדש בעירייה
ספקים
בקשה לרישיון עסק
מקוון
רישוי עסקים
חוזה שכירות

שונות
בקשה לקבלת תמיכה
pdf
תמיכות
טופס פירוט הכנסות והוצאות
pdf
תרבות הדיור
מאזן חצי-שנתי
pdf
תרבות הדיור
פרוטוקול ישיבת דיירים
pdf
תרבות הדיור
עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
  • youtube
  • twitter
  • instagram
  • facebook
חזור ללמעלה