הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
  • נגישות
  • youtube
  • twitter
  • Instagram
  • facebook
  • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

טפסים - פיקוח על הבניה

  
הדפסת טופס
מילוי הטופס
הנחיות מודד העירייה (טופס מס' 1)
פתיחת בקשה לתיק פיקוח בניה חדשה/תוספת בניה (טופס מס' 2)
הודעה על התחלת עבודת הבניה וגמר בניית גדר ביטחון (טופס מס' 3)
pdf
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין (טופס מס' 4)
pdf
הודעה על מינוי אחראי לביקורת (טופס מס' 5)
pdf
הודעה על מינוי הקבלן (טופס מס' 6)
הדפסת טופס
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה – סימון קווי בניין (טופס מס' 7)
pdf
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - אישור מודד מוסמך - חפירות (טופס מס' 8)
pdf
אישור מודד מוסמך - מיקום (טופס מס' 9)
pdf
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר יסודות וגמר הקמת מקלט (טופס מס' 10)
pdf
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - יציקה כל רצפה/תקרה (טופס מס' 11)
pdf
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר הקמת שלד (טופס מס' 12)
pdf
דווח על עריכת ביקורת באתר בניה - גמר בנייה (טופס מס' 13)
pdf
הצהרת מודד מוסמך בסיום הבנייה (טופס מס' 14)
pdf
תצהיר של האחראי לביצוע השלד (טופס מס' 15)
pdf
תצהיר של אח��אי לביצוע השלד, תקנה 20א (מקלט, ממ"ד) (טופס מס' 16)
pdf
תצהיר של מתכנן השלד (טופס מס' 17)
pdf
הודעת מתכנן השלד על שמירת מסמכים (טופס מס' 18)
pdf
אישור שרותי כיבוי אש (טופס מס' 19)
אישור מחלקת תשתיות (טופס מס' 20)
אישור מחלקת תברואה (טופס מס' 21)
אישור מחלקת הגביה (טופס מס' 22)
אישור מנהל הרובע (טופס מס' 23)
אישור תאגיד המים (טופס מס' 24)
אישור מחלקת גנים ונוף (טופס מס' 25)
תצהיר חשמלאי מוסמך (טופס מס' 26)
pdf
אישור המהנדס המתכנן על חיפוי קירות חוץ (טופס מס' 27)
אישור המהנדס המתכנן על בדיקת מעקות המרפסות (טופס מס' 28)
בקשה לטופס 4 - לאישור לאספקת חשמל/מים/וטלפון (טופס מס' 29)
pdf
בקשה לתעודת גמר (טופס מס' 30)
pdf
1 - 30הבא
עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
  • youtube
  • twitter
  • instagram
  • facebook
חזור ללמעלה