הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
 • הנחיות הממשלה החדשות לקבל קהל

  פרטים מלאים על ההנחיות המעודכנות לחץ כאן ​
 • התמודדות עם התנים במרחב הציבורי

  בתקופה האחרונה דיווחו תושבים כי נצפו ברחבי העיר תנים המשוטטים ברחובות ובחצרות. התן הינו חיית בר מוגנת על פי חוק הגנת חיית הבר, תשט"ו – 1955 והפגיעה בו אסורה. התנים שייכים למשפחת הכלביים הפעילים בעיקר בלילה. הם חיים כלהקה בטריטוריה עליה הם מגנים. התנים ניזונים מציד אך יאכלו גם נבלות ופסולת. יש לתנים תפקיד חשוב בשמירה על שרשרת המזון. תנים צדים נחשים ומכרסמים ונוכחותם על כן חשובה לשמירה על גודל קבוע של בעלי החיים הללו. כחיית בר התנים אינם נוטים להתקרב לבני אדם ולרוב לא יתקפו אלא במקרים של התגרות או איום. יחד עם זאת חלק מהתנים "גילו" את אזור הטבע העירוני כמקור זמין וקל למזון. פחי אשפה פתוחים, מזון של בעלי החיים אשר מוחזק מחוץ לבית ופסולת ברחוב – כל אלו מהווים מקור מזון קל, זמין ונוח אשר התנים יעדיפו על פני ציד. הקרבה לבני אדם לצורך ליקוט מזון מרגילה את התנים לקרבת בני האדם כך שהם אינם חוששים עוד ועל כן ניתן לראות אותם בתוך הערים. לאור נוכחותם של תנים באזור השירותים הווטרינריים גוש דן ומשרד החקלאות דואגים לפיזור חיסונים אוראליים כנגד מחלת הכלבת באופן שגרתי לאורך השנים בשטחי המחייה שלהם. לציין ששנים רבות לא היו אירועי כלבת באזור. כל טיפול נוסף בתנים נעשה על ידי רשות הטבע והגנים לאור היותם חיית בר מוגנת. יחד עם זאת כל תושב יכול לבצע מספר פעולות פשוטות על מנת להבטיח את המשך הקיום זה לצד זה לאורך שנים רבות נוספות: ·         לא להתפתות להאכילם שכן הם עלולים לאבד החשש מקרבה לבני אדם. ·         יש לסגור היטב את פחי האשפה ולהימנע מזריקת בשר ועופות בפחים פתוחים – אלו יכולים להוות מקור משיכה לתנים. ·         יש להימנע עד כמה שניתן מהשארת מזון לכלבים וחתולים ברחובות ובחצרות. במידה ונותנים מזון בחוץ ניתן להשגיח עד שהכלבים והחתולים מסיימים לאכול ואז לאסוף את המזון שנותר. ·         במידה ונתקלתם בתן אין צורך להיבהל – הימנעו מביצוע תנועות פתאומיות והתרחקו מהמקום באיטיות. אל תשאירו מזון ואל תנסו לפתות אותו להתקרב! ·         ראיתם גופת בע"ח – דווחו למוקד העירוני על מנת שיפונה כך שלא יהווה מקור מזון לתנים באזור.   ​
 • מידע אודות הנחה מארנונה לעסקים

  ממשלת ישראל פרסמה ביום 16.9.2020 תיקון מס. 4 לתקנות  ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מצ"ב קישור קובץ התקנות-8761.pdf בהתאם לתקנות על מנת לקבל הנחה יש להמציא לרשות המקומית אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים , בהתאם לנתוני רשות המיסים, כי המחזיק זכאי להנחה.   למעבר לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחצו כאן את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מקוון 
למבזק הקודם

פיקוח על הבניה

הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על מחלקת אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה– 1965 והתקנות לחוקים 

תחומי אחריות המחלקה 

 • ליווי פרויקטים משלב מתן היתר הבניה לבונה / תושב ועד למתן טופס 4 ותעודת גמר.
 • איתור וטיפול בחריגות בנייה, פיצול דירות ושימושים חורגים ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה, לביצוע וקיום פסקי דין.
 • רישוי עסק - בדיקת התאמת המציאות להיתר לפני הוצאת רישיון עסק וזאת כחלק מתנאי הרישיון.
 • אישור לרישום בית משותף כהתאמה להיתר.

הנחיות לבונה

הנחיות לבונה –  לבניה חדשה
(במקרים של תוספת בניה יש להגיע לפגישה בשעות קבלת קהל לקבלת טפסים ספציפיים לבניה)
המחלקה לפיקוח על הבנייה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבנייה בהתאם להיתרי הבנייה, לאחר קבלת היתר בניה ולקראת טופס 4/תעודת גמר/שחרור ערבות.
קיבלת היתר בניה?  מצויין!  ההנחיות הבאות

הנחיות טרם תחילת הבניה בהתאם להיתר הבניה

מיד לאחר קבלת ההיתר יש לפנות למודד העיריה עם טופס, לשם בדיקת  הפקעה / זיקת הנאה:
הנחיות מודד העירייה ( טופס  מס' 1)
מילוי טופס ושליחתו לשם פתיחת הליך טיפול מול מחלקת פיקוח בטופס הבא:
פתיחת בקשה לתיק פיקוח בניה חדשה\תוספת (טופס מס' 2)
מטרת הטופס ליידע את המחלקה  על הכוונה להתחיל בבניה (מומלץ לערוך היכרות עם  המפקח  האיזורי), לאחר  קליטת הבקשה במחלקת הפיקוח, תחכה לך חוברת בה מצוין כל  מידע  ההתקשרות, התהליך והמסמכים למילוי, אותה ניתן לקבל במייל, באתר או בשעות  קבלת הקהל.
את הטפסים ניתן לקבל  / להעביר מלאים חתומים וסרוקים לכתובות המייל:
ניתן לשלוח אותם גם בדואר 
לכבוד: ריכוז טפסים, הנדסה – מחלקת פיקוח
שנקין  2, גבעתיים 53299
רשימת הדרישות להוצאת טופס 4 / תעודת גמר אינה סופית – ייתכנו שינויים / תוספות  במקרים מיוחדים, במידה ויהיו כאלה יעודכן בעל ההיתר במייל / טלפונית.
 1. הודעה על תחילת עבודה וגמר גדר ביטחון (טופס מס' 3):
  יש לתאם עם המפקח האזורי ביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לדרישות החוק וההיתר.
 2. מינויים ורישיונות : במידה ולא הומצאו מינויים + רישיונות בתוקף של האחראי  לביצוע השלד,  האחראי לביקורת והקבלן לפני מתן ההיתר –  יש להמציאם טרם תחילת ביצוע  העבודה, יש למלא  את הטפסים הבאים ולצרף צילומי רשיונות ברורים ובתוקף:   
 3. שימו לב! בדיקות המעבדה הנדרשות צריכות להיות עדכניות לתקן התקף ליום ההתקנה/ הביצוע בשטח.

הנחיות במהלך הבניה (טפסים דרושים)

 1. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה של האחראי לביקורת – סימון קווי בניין. (טופס מס' 7)
 2. אישור מודד מוסמך – חפירות. (טופס מס' 8)
 3. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה – גמר יסודות וגמר הקמת מקלט (טופס מס' 10)
 4. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה – יציקת כל רצפה/ תקרה (טופס מס' 11)
 5. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה – גמר שלד (טופס מס' 12)
 6. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה – גמר הבניה (טופס מס' 13)

הנחיות בסיום הבניה

 1. הצהרת מודד מוסמך בסיום הבנייה (טופס מס' 14) + מפה טופוגרפית בשני עותקים  + דיסק
 2. תצהיר של האחראי לביצוע השלד (טופס מס' 15)
 3. תצהיר של מתכנן השלד (טופס מס' 17)
 4. הודעת מתכנן השלד על שמירת מסמכים (טופס מס' 18)
 5. זימון מפקח הבניה במייל לביקורת במהלך הבניה ובסיומה
 6. אישור שירותי כיבוי אש (טופס מס' 19)
 7. אישור מחלקת תשתיות  (טופס מס' 20)
 8. אישור מחלקת תברואה (טופס מס' 21)
 9. אישור מנהל הרובע (טופס מס' 23)
 10. אישור תאגיד המים ( טופס מס' 24)
 11. אישור מחלקת גנים ונוף  טופס מס' 25)
 12. אישור מהג"א
 13. אישור מבזק
 14. אישור מיועץ נגישות
 15. ריכוז בדיקות בטון  (מסמך ממעבדה)
 16. תעודות תו תקן למוטות פלדה, בלוקי קיר, מסגרות ממ"דים
 17. תסקיר על בדיקת מעליות  (מסמך ממעבדה)
 18. אישור התאמה לתו תקן מחברת המעליות + תו תקן למעליות
 19. בדיקות טיח, אטימות ומערכת איוורור וסינון של הממ"דים  (מסמך ממעבדה)
 20. דו"ח מסכם שרברבות (כולל קווי ביוב וצנרת אספקת מים בחצר) (מסמך ממעבדה)
 21. אישור פינוי פסולת מאתר מוסדר + כמויות
 22. בדיקת הצפת גגות ומרפסות  (מס��ך ממעבדה)
 23. בדיקת איטום הבניין נגד חדירת מים (המטרת קירות וחלונות) (מסמך ממעבדה)
 24. בדיקת מערכות סולריות  (מסמך ממעבדה)
 25. בדיקת מערכות גז (גפ"מ) /צובר גז  (מסמך ממעבדה)
 26. בדיקת מצעים (מדרכה וחצר הבניין כולל חניה) (מסמך ממעבדה)
 27. אישורי התקנת תשתיות : מתקן אנטנות  (מסמך ממעבדה) מ - yes - קליטה לוווינית או מ - hot -  שידורי כבלים
  הנחיות בסיום הבנייה – כתנאי למתן טופס 4
 28. בדיקת חיפוי קירות חוץ  (מסמך ממעבדה)
 29. אישור המהנדס המתכנן על חיפוי קירות חוץ (טופס מס' 27)
 30. בדיקת מעקות המרפסות  (מסמך ממעבדה)
 31. אישור המהנדס המתכנן על בדיקת מעקות המרפסות (טופס מס' 28)
 32. תסקיר על בדיקת עגורן
 33. אישור מודד מוסמך על גבי תכנית as made  (הגעה עם התוכנית החתומה למח' הפיקוח לאישור)
 34. אישור יועץ תנועה על גבי תכנית as made (הגעה עם התוכנית החתומה למח' הפיקוח לאישור)
 35. בקשה לטופס 4 - לאישור לאספקת חשמל/מים/טלפון (טופס מס'  29)
 36. בקשה לתעודת גמר (טופס מס' 30)
במקרים מסוימים תתבקש להמציא טפסים נוספים ובמידת הצורך
 1. אישור משרד הבריאות
 2. אישור המשרד להגנת הסביבה
 3. אישור יועץ חשמל
 4. בדיקת קולט ברקים
 5. בדיקת תאורת  אזהרה עפ"י תקן מינהל התעופה
 6. בדיקת אטימות בפני גז ראדון  (מסמך ממעבדה)
 7. אישור התאמה לתקן בניה ירוקה (כוכב אחד) – איכות הסביבה
 8. חילוץ בריחוף
 9. אישור נספח פיתוח סביבתי

פניה לפיקוח על הבניה - בנושא חריגות בניה

בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימוש חורג בנכסים, פוגעים באיכות החיים בעיר ומהווים לעיתים מפגע בטיחותי חמור. מחלקת הפיקוח עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהם.
במקרה בו קיים חשד לבנייה בלתי חוקית, פיצול דירה או שימוש חורג, אנא מלא את טופס התלונה ואנו נבדוק את החשדות ונפעל בדרכי אכיפה השונות בהתאם לחוק.
ניתן להגיש את טופס התלונה בשלושה אופנים:
 1. מילוי טופס מקוון : הטופס מועבר ישירות למחלקה לפיקוח על הבניה, מומלץ לצרף לטופס קבצי תמונות של המקום, אנא הקפד למלא בטופס כתובת למשלוח מכתבים או מספר פקס. לחץ כאן למילוי טופס פניה מקוון.
 2. משלוח טופס בפקס: הדפס את טופס התלונה, מלא ושלח לפקס :  035732976 להורדת הטופס לחץ כאן.
 3. להביא את הטופס למזכירות המחלקה בשעות קבלת קהל.
ניתן לשלוח את טופס הפנייה באופן אנונימי, ללא ציון פרטי המתלונן.
לתשומת ליבך! עפ"י חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב, תשמ"ב – 1982), לא ניתן לטפל ולהעמיד לדין בגין עבירות בנייה שבוצעו בתקופה מעבר לחמש השנים האחרונות וללא ציון פרטים הכרחיים. (פרטיי מבצע החריגה, מועד ותיעוד ביצוע החריגה).

צור קשר

רח' שינקין 2, גבעתיים 53299
 
 

קבלת קהל

במשרדי מנהל ההנדסה שינקין 2, גבעתיים

בשל המצב, קבלת קהל תתאפשר בתיאום טלפוני בלבד.

יום א' - 08:30-10:30
יום ב' - 15:00-17:00
יום ג' - אין קבלת קהל
יום ד' - אין קבלת קהל
יום ה' - 08:30-10:30

מענה טלפוני

מזכירת המחלקה מרי - 035722455

דואר אלקטרונימסנן
אמיר סרורמפקח על הבניה אזור מרכזשינקין 2, גבעתיים035722571035732976

AmirS@Givatayim.muni.il

 

פיקוח על הבניה
אפרת רמלר, אינג'אחראית מבנים מסוכניםשנקין 2, גבעתיים035722368035732976

efratr@givatayim.muni.il

 

פיקוח על הבניה
יקיר קינן  מפקח על הבניה אזור צפוןשנקין 2, גבעתיים035722410035732976YakirK@Givatayim.muni.ilפיקוח על הבניה
מרי כהןמזכירת מחלקת פיקוח על הבניה שינקין 2, גבעתיים035722455035732976MeriK@Givatayim.muni.ilפיקוח על הבניה
משה בן שושןמנהל מחלקת פיקוח על הבניהשנקין 2, גבעתיים035722455035732976

mosheb@givatayim.muni.il

 

פיקוח על הבניה
עמית בן הרוש מפקח על הבניה אזור דרוםשנקין 2, גבעתיים035722238035732976AmitB@Givatayim.muni.ilפיקוח על הבניה

 

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה