הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

היטלי השבחה

היטל השבחה הינו היטל המוטל ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחה של מקרקעין כתוצאה מאשור תכניות בניין עיר, התרת שימוש חורג ומתן הקלה.

עפ"י הוראת החוק, בעל זכות במקרקעין שמקרקעיו הושבחו חייב לשלם את חוב היטל ההשבחה בעת מימוש הנכס. בעל החוב רשאי לפנות לוועדה המקומית טרם מימוש (מכירה, בקשה להיתר או בדרך אחרת) זכויותיו על מנת לקבל שומת היטל השבחה (בכפוף לתשלום מקדמה שתקוזז מסכום ההיטל שישולם בפועל).

בעת בקשה לקבלת אשור עירייה להעברת הזכויות בטאבו ובמידה וקיימת חבות בהיטל השבחה בגין מימוש הזכויות, תערוך הוועדה המקומית ע"י שמאי מטעמה שומת היטל השבחה שתשלח לנישום

לאחר קבלת שומת הוועדה והחשבון רשאי הנישום לשלם ו/או  להשיג על שומת הוועדה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה כדלקמן:

 1. במידה והנישום סבור כי נפלו טעויות בשומת הוועדה ביחס לפרטי המקרקעין ו/או הנתונים הפיסיים של המקרקעין ו/או התכניות החלות על המקרקעין ו/או זכויות הנישום במקרקעין, רשאי הוא לפנות בכתב לוועדה המקומית בנושאים הללו בלבד לתיקון השומה
 2. לערער על גובה השומה בהיבטים שמאיים ע"י פנייה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין  - 
  לינק לפניה למועצת השמאים   http://www.justice.gov.il
  וזאת תוך 45 ימים מקבלת השומה בבקשה שימנה שמאי מכריע שיכריע בין הצדדים
 3. ערער על גובה השומה בהיבטים שמאיים ו/או לערער על עצם החיוב כשלעצמו בהיבטים משפטיים לוועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה (רחוב מנחם בגין 116, ת"א בית קלקא בטלפון 036702619, פקס 036702606) וזאת תוך 45 ימים מקבלת השומה.

לקבלת פרוט מלא של שלבים בתהליך בדיקת חבות היטל השבחה בעת הגשת בקשה להיתר - לחצו כאן

לקבלת פרוט מלא של שלבים בתהליך בדיקת חבות היטל השבחה בעת הגשת בקשה לקבלת אישור העברת הנכס בטאבו  - לחצו כאן

בהתאם להוראות החוק קיימים מספר פטורים מלאים או חלקיים מתשלום היטל השבחה המפורטים בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

במידה ומבוצעת העברה בנקאית לתשלום היטל ההשבחה, יש להעביר בפקס או במייל הודעה בדבר העברת התשלום בצרוף הפרטים המלאים של המשלם.

לבדיקת חבות בהיטל השבחה טרם ביצוע עסקה במקרקעין, לקבלת שובר מעודכן לתשלום היטל השבחה ולבירורים ושאלות כלליות בנושא היטל השבחה ניתן לפנות ניתן לפנות לאורן אלבז, שמאי מקרקעין – שמאי יועץ לועדה המקומית בכתובת דוא"ל -

orene@givatayim.muni.il

לבקשה לבדיקת היטל השבחה במייל יש לצרף נסח טאבו מרוכז, מסמכי בית משותף (תקנון ותשריט) ומסמכים רלוונטיים

 

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה