הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

תהליך רישוי בניה

 

בקשה למידע - היתר בניה 

בקשה למידע - להיתר בניה לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה

מהי בקשה למידע במסגרת הליך הוצאת היתר בניה?

על פי תקנות הרישוי החדשות שנכנסו לתוקפן, הליך הוצאת היתר בניה מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.

ללא קבלת תיק מידע, הגשת הבקשה להיתר תידחה בשל אי עמידה בתנאי הסף.

הבקשה מרכזת את המידע המועבר ביחס לשטח, שנועד לסייע למגיש הבקשה להכיר את השטח המיועד מבחינת נתוני תכנון, דרישות ומגבלות החלות במקום.

מכוני בקרת תכן

לתשומת לבכם כי החל מהראשון לאפריל 2018 החלו לעבוד מכוני בקרה.

בתקופה שבין 1.4.18-1.4.19 האפשרות לפנות למכוני הבקרה היא וולנטרית ובאפשרות מגיש הבקשה לבחור אם הוא מעוניין בבקרת תכן על ידי מכון בקרה.

הבקשות להיתר הרלוונטיות לעניין מכוני בקרה בתקופת מעבר זו הינן רק בבקשות לבניה חדשה של בנייה רוויה עד לגובה של 29 מטר.

למידע על מכוני בקרה - לחצו כאן 

מה הם זמני הטיפול בבקשה למידע?

5 ימי עבודה לבדיקה של עמידה בתנאי הסף (במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף היא תוחזר למבקש) 45 ימי עבודה למסירת תיק מידע .

מהו תהליך הטיפול בבקשת מידע להיתר?

הגשת בקשה למידע להיתר ובדיקת תנאי סף  (5 ימי עבודה )

בקשה לקבלת מידע להיתר תיערך בידי עורך הבקשה במערכת המקוונת שער המדע ותכלול נתונים אילו:

 • פרטי המקרקעין ופרטי עורך הבקשה לגביהם מבוקש המידע להיתר.
 • פירוט השימוש המבוקש.
 • פרטי העבודה או הבניה המבוקשת אשר תכלול את הפירוט המדויק של הבקשה.

את הבקשה יש להגיש בצירוף קובץ תצלומי המקרקעין עדכני באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל 4 חזיתות המבנה בציון:

 • מועד הצילום .
 • קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר או בהינתן פטור, תרשים מתאר.
  לקישור לתשלום האגרה לצורך בדיקת מודד העירייה - לחצו כאן

א. פטור ממפת מדידה (יש למלא טופס בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה)

במקרים שהבקשה למידע להיתר היא בנוגע להקמת תוספת לבניין קיים, בלא חריגה מהיקפו או בנוגע לשינוי שימוש בבניין קיים, בלא ביצוע עבודות פיתוח, וכן אם שוכנע מהנדס העיר כי בנסיבות העניין ניתן למסור את המידע בלא הגשת מפת מדידה להיתר, בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי המקרקעין שהוגשה בעבר ועל ההיתר שניתן לפיה, יצרף עורך הבקשה תרשים מתאר.

ב. עמידה בתנאי הסף.

במידה והבקשה לא עברה תנאי סף היא תוחזר לעורך הבקשה ותתחיל את התהליך מראשיתו. במידה והבקשה עברה תנאי סף היא מועברת להתייחסות רשויות וגופים נוספים, הבקשה תיבדק ותוחזר לעורך הבקשה בתום 45 ימי עבודה.

ג. מידע מרשויות וגופים.

הבקשה למידע תועבר לבעלי תשתיות, משרדי ממשלה וגורמים מאשרים להתייחסותם.

ד. סיכום הבקשה ומתן תיק מידע להיתר.                             

לפרטים נוספים אודות הגשת בקשה להיתר בניה באתר מנהל התכנון - לחצו כאן

הגשת בקשה להיתר בניה

טופס פתיחת בקשה מקדמית

טופס פתיחת בקשה מקדמית הינו למטרת הפקת פיקדון 20% מסך האגרות לצורך פתיחת בקשה ברישוי זמין.

לאחר העברת המסמכים הנדרשים יקבל העורך/מבקש הודעה במייל ממרכז הרישוי על הכנת הפיקדון לתשלום ו/או נוסח הקלות מאושר.

*במקרים של בקשה עם הקלות – יקבל העורך אישור על נוסח ההקלות שיגיש בטופס.במקרים של בקשה עם הקלות – יקבל העורך אישור על נוסח ההקלות שיגיש בטופס.

נוסח 36 ב': לצורך פתיחת הבקשה להיתר יידרש שליחת הודעות ע"פ סעיף 36 ב' לתקנות בשלב הבקשה המקדמית לבעלי הנכס אשר אינם חתומים על הבקשה וזאת במידה ולא יוצגו כל החתימות הנדרשות : לפרט את כל אחוזי ההסכמות ע"פ תנאי הסף : לתוספת, לבנייה ולתמ"א

דרישות סף לפתיחת בקשה מקדמית

 1. עותק מודפס של הבקשה (גרמושקה) ,(ניתן להעביר את העותק ישירות עם שליח בשעות קבלת קהל)
 2. קובץ של הבקשה בפורמט dxf \ pdf במייל לכתובת מייל: rishui-gvt@Givatayim.muni.il
  (יש לצרף למייל את הטופס פתיחת בקשה מקדמית מלא!!)
  להורדת טופס פתיחת בקשה מקדמית - לחצו כאן
 3. נסח טאבו מקורי מרוכז ועדכני

הגשת בקשה להיתר בניה

מהו היתר בניה?

היתר בניה הוא הרישיון שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה או רשות הרישוי, בהתאם, לחוק התכנון והבניה תקנותיו, ותקנים ישראלים מחייבים. כל זאת, בהתאם לזכויות הבניה שנקבעו בתכנית החלה במקום. היתר הבניה הוא מסמך שאליו מצורפים תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבניה.

שימו לב, בנייה או שימוש ללא היתר, או בניגוד להיתר, היא עברה פלילית.

מתי נדרש היתר הבניה?

סעיף 145 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, ותקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967 קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר, ביניהם:

 • הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש  .
 • כל תוספת לבניין קיים. לדוגמה: חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה, לרבות קירוי מרפסת קיימת, גם אם הקיר בנוי מחומרים קלים שונים.   
 •  כל שינוי בקירות חיצוניים .
 • בשינוי פנימי אין צורך בהיתר בניה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף .
 • חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את התווית דרך, סלילתה וסגירתה בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים.
 • הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים  .
 • כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבניה .
 • במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך מקוצרת.
  לצפייה ברשימת העבודות והמבנים בהליך רישוי בדרך מקוצרת - לחצן כאן

הגשת הבקשה

בקשה להיתר יערוך אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין לפי עניין (תקנות המהנדסים והאדריכלים התשכ"ז-1967 קובעות מי רשאי לערוך את הבקשה על פי מורכבות המבנה)

שימו לב! החל מה-1 לאפריל 2016 ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר באופן מקוון בלבד דרך מערכת "רישוי זמין". 

מערכת "רישוי זמין"

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בניה שפותחה על ידי מנהל התכנון וממשל זמין. המערכת פותחה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבניה. היא משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבניה, הסדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרות, כמו כן המערכת מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף, ניהול מעקב וארכוב מתקדמים.

המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה והביצוע של עבודות הבניה, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת תיק מידע, דרך בקשה להיתר בניה וקבלת היתר בניה, ניהול ובקרה על שלבי הביצוע – ועד לקבלת תעודת גמר.

המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ביניהם - הועדה המקומית, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך. המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות, מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי.

לפרטים נוספים אודות מערכת "רישוי זמין" באתר מנהל התכנון - לחצו כאן

טיפול בבקשות להיתר בניה

מהם זמני הטיפול בבקשה להיתר? 

 • שלב בדיקת תנאים מוקדמים - 10 ימי עבודה.
 • במידה והרשות לא תיתן מענה בזמן, הבקשה תיחשב כאילו עמדה בתנאים המוקדמים והיא תיקלט ברשות הרישוי.    
 • בקרה מרחבית בהליך רישוי מלא תוך 45 ימי עבודה.
 • בקרה מרחבית בהליך הקלות ושימושים חורגים והחלטת וועדת משנה תוך 90 ימי עבודה.
 • בקשה שלא נבדקה או שלא הסתיימה בדיקתה ב- 45 ימי עבודה או שלא פורסמה בגינה החלטת רשות רישוי, תחשב כמסורבת ולמבקש קיימת זכות ערר על הסירוב או לחילופין הגשת בקשה חוזרת.
 • בקרת תכן - 30 ימי עבודה, שלב בקרת התכן ע"י מכוני בקרה יידרשו לבניה חדשה, במידה ועורך הבקשה אינו מעוניין יעדכן את הוועדה בשלב תנאי הסף.               
 • סיכום הבקשה, תשלומים ואגרות - 15 ימי עבודה.
  בשלב זה תבוצע בקרה מרחבית שנייה במידה והיו שינויים מרחביים בבקשה, והרשות תפיק דרישת תשלום.
 • לאחר אישור התשלום יופק היתר בניה.  
 • הפקת היתר - 5 ימי עבודה.

הנחיות מרחביות לבקשות להיתר

לצפיה בהנחיות מרחביות לבקשות להיתר - לחצו כאן

סטטוס בקשה

לצפייה במידע אודות סטטוס הטיפול בבקשה להיתר - לחצו כאן

פטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה-
ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המאפשרות ביצוע עבודות הפטורות מהיתר בניה, בהתאם לתקנות קבעה הועדה המקומית לתכנון ובניה הנחיות מרחביות משלימות לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט העיר גבעתיים.
פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו ומובאות לפניכם, הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.
להלן רשימת עבודות הפטורות מהיתר:
 1. הקמת גדר או קיר תומך
 2. התקנת מחסום בכניסה לחניה או שער
 3. הקמת גגון, סוכך מתקפל
 4. הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה)
 5. הקמת סככת צל
 6. הקמת מצללה
 7. הקמת, הצבת או התקנה של פרטי עזר למבנה או לשימוש בקרקע (כגון: מצלמות, גופי תאורה, מתקן חניה לאופניים, צופר אזעקה וכל רכיב אחר אשר מהווה שימוש נלווה וטבוע לבניין או שימוש בקרקע, ואין בו משום תוספת שטח בניה.
 8. התקנת שלט
 9. התקנת מתקן אצירה לאשפה .
 10. התקנת סורגים .
 11. הצבת דוד שמש וקולטים
 12. הצבת דוד מים
 13. התקנת מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר, התקנת מערכת לטיהור אויר בממד, לרבות פתח במעטפת הבניין.
 14. החלפת רכיבים בבניין
 15. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי
 16. הקמת מבנה טכני
 17. מתקן פוטו וולטאי
 18. הצבת או הקמת מבנה זמני .
 19. הקמת סגירה עונתית
 20. הקמת מחסן
 21. שיפור נגישות לבנין ובתוכו
 22. אנטנה ותורן
 23. צלחת קליטה
 24. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים
 25. הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים
 26. הצבת תורן למדידה מטאורולוגית
 27. הצבת תורן ומתקן לניטור רעש
 28. הצבת אנטנת תיל למתקן של חובבי רדיו
 29. הצבת תורן תיל למתקן של חובבי רדיו
 30. הריסה או פירוק של מבנה
 31. ריצוף מסלעות ועבודות פיתוח

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

הוועדה המקומית קבעה תנאים אשר מאפשרים לכוון את הבניה הפטורה מהיתר לאופי הישוב, השכונה או הרחוב, מי שיבנו את מה שמותר לבנות ללא היתר יהיו מחויבים לבנות בהתאם לקבוע בהנחיות או בתנאים שקבעה הועדה המקומית, כל בניה אחרת גם אם היא תהיה תואמת לחוק, ולתקנות – תיחשב כעבירת בניה, אין בהנחיות המרחביות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר תקפות החלות במגרש בנושאים אלה. ההנחיות המרחביות עשויות להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא את ההנחיות בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם. עבודות החורגות מההנחיות המרחביות אך תואמות את הוראות החוק ותכניות בנין עיר תקפה - ניתן להגיש לגביהן בקשה להיתר בניה. ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

הנחיות מרחביות הינן הנחיות אשר הוועדה המקומית קובעת בנוגע למרחב התכנון שלה בנושאים שאינם מפורטים בתכנית או בתכנית בינוי ובעיקר בנושאים אלו:

 • חזותו ומראהו החיצוני של בניין
 • מפלס הכניסה לבניין
 • השתלבות הבניין בסביבתו
 • חיבור לתשתיות
 • כל עניין נוסף שיקבע שר הפנים

לצפיה הנחיות מרחביות לביצוע עבודות פטורות מהיתר - לחצו כאן

לפרוטוקול מליאה 20180001 - לחצו כאן 

 1. העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות.
 2. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.
 3. יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא מסביב.
 4. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.
  במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר.
 5. לכל עבודה הפטורה מהיתר, יש למלא טופס דיווח על ביצוע פטורה מהיתר,  בהתאם להוראות החוק וההנחיות המרחביות
 6. לטופס "דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר" - לחצו כאן

  מידע נוסף קיים באתר של משרד הפנים – מנהל התכנון 
  שער המידע לרישוי ובניה
  אתר אינטרנט ייעודי אותו הקים מנהל התכנון, המפרט אילו פרטי בנין פטורים מהיתר, ובאיזה תנאים, בהתאם לקבוע בתקנות.  
  גם כאן ניתן להיכנס לאתר זה ולהגיש טופס: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות לכל ועדה מקומית.

טפסים- רישוי על הבניה

לצפייה בטפסים - לחצו כאן

אגרות והיטלים

אגרת הבניה היא חלק מהתשלומים בגין הוצאת היתר בניה בכדי לקבל היתר בניה יש לשלם בין השאר אגרות בניה והיטלי פיתוח.

אגרות הבניה נגבות מכוח תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 ובהתאם לכללים המפורטים בהן.

היטל השבחה הינו היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה.

היטלי הפיתוח נגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (ביוב, כבישים, מדרכות, תיעול והנחת צינורות מים) ומיועדים למימון התשתית העירונית

התעריפים לכל יחידת מ"ר נקבעים ע"פ הפירוט המופיע בתוספת השלישית לתקנות, ומתעדכנים פעם בשנה בהתאם למדד.

לצפייה בתעריפים - לחצו כאן

לאחר תשלום כל האגרות וההיטלים, ייחתם ההיתר ע"י מהנדס העיר ויו"ר הוועדה והמחלקה לרישוי בניה תודיע למבקש ולעורך הבקשה על מתן ההיתר

עם מסירת ההיתר לא ניתן להתחיל בעבודה המבוקשת על פי ההנחיות המצורפות להיתר. שימו לב, במצורף להיתר מצוינים תנאים מובְנים להיתר ומומלץ לקרוא אותם בעיון ובכפוף לאישור מחלקת פיקוח.

היתר הבניה תקף לשלוש שנים ובלבד שהחלו בעבודה בשנה הראשונה. במידה ולא החלה עבודת הבניה בתקופת השנה הראשונה, בטל ההיתר.

הארכת ההיתר:

אם לא החלה עבודה בשנה הראשונה לקבלת ההיתר, ניתן להאריך את ההיתר לשנה נוספת ועד 3 שנים, כולל השנה הראשונה.

התחלת בנייה:

בטרם תחילת הבניה יהיה עליך לפנות למחלקה לפיקוח על הבנייה ולדווח על תחילת עבודות הבניה בהתאם לחוק ועל גבי הטופס המיועד לכך.

לפרטים נוספים - לחצו כאן

הנחיות בניה ירוקה

למצגת בניה ירוקה בגבעתיים - ת"י  5281 - לחצו כאן

להחלטת מליאה ליישום החלטת ראשי ערים על אימוץ ת"י 5281 - לחצו כאן

פרוטוקולים של וועדות

לצפייה בפרוטוקולים וועדת רשות רישוי, משנה, מליאה ושימור - לחצו כאן

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה