הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
 • נגישות
 • youtube
 • twitter
 • Instagram
 • facebook
 • מפת האתר
פתח/סגור תפריט
למבזק הבא
למבזק הקודם

דוח איכות הסביבה

בהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) התשס"ט  - 2009

דו"ח חופש המידע לשנת 2016

היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה

היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה הוקמה בינואר 2015 עם קליטת מנהל היחידה, ד"ר יניב רונן.

כיום כוללת היחידה אדם אחד. הקמת היחידה היתה תוצאה של תהליך ארוך, שהחל בשנת 2014.  היחידה שייכת לאגף שפ"ע, והוקמה מתוך מטרה לקדם את העיר בתחומי איכות הסביבה, כגון: מחזור, צמצום זיהום אוויר מתחבורה, התייעלות אנרגטית, חינוך לקיימות, טבע עירוני ועוד.

מנהל היחידה חבר בוועדת איכות הסביבה העירונית, שהיא וועדה סטטוטורית הקובעת את מדיניות איכות הסביבה של העיר. הוועדה הוקמה בשנת 2014.

יו"ר הוועדה- חבר מועצת העירייה, עו"ד אביעד מנשה: aviad.menashe@gmail.com טל': 054-6286464

לצפייה בפרוטוקולים של הוועדה לאיכות הסביבה לחצו כאן.

פליטת חומרים לסביבה של קרינה של ברשות היחיד

קרינת אנטנות בגבעת קוזלובסקי

בעיר קיימת עמדה לניטור בזמן אמת של קרינה מהאנטנות על גבעת קוזלובסקי. העמדה ממוקמת על גג בניין ברחוב ז'בוטינסקי 52. אפשר לראות את הנתונים באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת: http://www.monitem.co.il/gmap/index.html

העמדה מרוחקת כ-180 מטר ממגדל האנטנות שעל הגבעה. על המגדל יש צבר של מתקני שידור: רדיו, סלולר ו"עידן פלוס". לפי הנתונים שנמדדו בשנת 2014 לא נמצאו חריגות מתקני הקרינה של המשרד להגנת הסביבה. עם זאת, רמות הקרינה נעו בין 8 – 9.5 וולט למ"ר, שהן רמות קרינה גבוהות בהרבה ממקומות אחרים בארץ, וקרובות מאוד לרמה המרבית של 10 וולט למ"ר.

עם זאת יצוין, כי בינואר 2015 נמצאה חריגה מהאנטנה של "עידן פלוס", והמשרד להגנת הסביבה הוציא צו להסרתה.

 • מדידה ספקטראלית באמצעות נתח תדרים גבעת קזלובסקי - 01-03-2015
 • סיכום סיור בגבעת קזלובסקי 15-04-2015
 • דוח סיור גבעת קוזלובסקי 03-06-2015
 • דוח מדידת קרינה גבעת קזלובסקי - עירייה - 21-03-2016
 • דוח מדידת קרינה גבעת קזלובסקי - הגנת הסביבה - 31-03-2016

מדידות קרינה במוסדות חינוך

בשנת 2014 נערכו מדידות קרינה בשני מוסדות חינוך: המרכז למצוינות, ובית הספר בורוכוב. בשני המקומות לא נמצאו רמות קרינה חריגות במקומות בהם שוהים ילדים באופן קבוע.

סקר שטף שדה מגנטי וקרינה בתדר רדיו גני הילדים גבעתיים נובמבר 2015

סקר שטף שדה מגנטי וקרינה אלמג ת''ר בתי הספר בגבעתיים דצמבר 2015

סקר קרינה ושטף שדה מגנטי בגני ילדים גבעתיים נובמבר 2016

סקר שטף שדה מגנטי וקרינה אלמג ת''ר בתי הספר בגבעתיים 11-2017

סקר שטף שדה מגנטי וקרינה אלמג ת"ר בתי ספר בגבעתיים 11-2018

סקר קרינה ושטף שדה מגנטי וקרינה אלמג ת"ר גני ילדים בגבעתיים 11-2018

סקר קרינה ושטף שדה מגנטי בגני ילדים גבעתיים נובמבר 2019

זיהום אוויר

בעיר מצויה תחנה למדידת זיהום אוויר על הגג של בית הספר "אורט", בגובה 59 מ' מעל פני הים. התחנה הוקמה בשנת 2001 ומוחזקת על-ידי המשרד להגנת הסביבה. לפי נתוני התחנה, בשנת 2014 נמצאו חריגות מעטות בזיהום אוויר לעומת תקני הסביבה המחייבים:

 1. כל החריגות נמצאו במזהם מסוג חלקיקים זעירים נשימים  בקוטר עד 10 מיקרון (10PM). בסך הכל תועדו עשר חריגות, שחציין נבעו מסופות אבק, ולא רק מזיהום אוויר שגרתי.
 2. במזהם מסוג גז אוזון (O3) לא נמצאו חריגות, אולם נרשמו רמות גבוהות. ב-6 ימים בשנה חצו רמות האוזון את קו 120 מיקרו-גרם למ"ק, כאשר הסף המותר הוא 139 מק"ג למ"ק.
 3. במזהם מסוג גופרית דו-חמצנית (So2) לא נמצאו חריגות.
 4. במזהמים מסוג תרכובות חנקן (Nox) נמצאו רמות נמוכות ביחס לתקן. עם זאת, במזהם מסוג חנקן  ד-חמצני (N02ׂ) – שהוא חלק מקבוצת תרכובות החנקן - נמצאו רמות זיהום בינוניות בחודשי החורף, אף שלא נרשמו חריגות מהתקן.

מדדי ביצוע 2015

בדיקות רעש וריח שנערכו במהלך 2015

תלונות ריח

בשנקין 35 – התקבלה תלונה על ריח מקפה ויולה בשנקין 33. הוזמנה בדיקת ריח אך המתלוננים סרבו לשתף פעולה ולכן חל עיכוב בביצוע הבדיקה.

תחנת הניטור איכות האוויר

בינואר 2011 נכנס לתוקף חוק אוויר נקי. על פי החוק, המשרד להגנת הסביבה אחראי על תפעול של מערך ניטור איכות אוויר, ופרסום נתוניו, בין היתר גם במטרה ליצור מערכת התרעה על זיהום אוויר חריג הכוללת הנחיות התנהגות במצבי חירום.

בגבעתיים קיימת תחנה ניתור אוויר שקשורה למערך שמפעיל המשרד להגנת הסביבה.

לאתר מערך ניטור האוויר הארצי - לחצו כאן

בעיר פרוסים יותר מ - 1500 מתקני איסוף נייר (בבתים) וכ-100 פינות מחזור  בפינות רחובות (נייר, בקבוקים, סוללות ודיסקים) במקביל לאיסוף  למחזור של שורה ארוכה של חומרים, החל בשמן בישול ממסעדות וכלה במיליוני בקבוקי פלסטיק אשר נאספו עד עתה ברחבי העיר.

ב-15 באפריל 2015 הוצבה ניידת זמנית למדידת איכות אוויר בכצנלסון 31. הניידת נועדה למדוד את זיהום האוויר מתחבורה.

עיריית גבעתיים יזמה תוכנית לצמצום זיהום אוויר בעיר, במסגרתה נערך סקר זיהום אוויר.

סקר זיהום אוויר - לחצו כאן

סקר מצאי פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר 2012 - לחצו כאן 

תכנית אב עירונית להפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר - לחצו כאן

אישור כריתת עצים:

לצפיה לחצו כאן

עיריית גבעתים
שינקין 6, גבעתיים
טל. 03-572-2244
פקס. 03-571-6597
 • youtube
 • twitter
 • instagram
 • facebook
חזור ללמעלה