מינהל תכנון ותפעול פועל עבור העירייה בשתי זרועות חשובות: תכנון עירוני-אסטרטגי ותחומי התפעול והביצוע. תחת מינהל התכנון פועלים אגף שפ"ע, אגף אירועים ולוגיסטיקה, אגף שירות לתושב ומחלקת תיאום ובקרה. מדובר ביחידות הקצה העירונית המוציאות לפועל את מדיניות הנהלת העירייה, מסייעות ותומכות בשאר היחידות העירוניות, כך שיתאפשר להן לבצע את משימותיהן באופן המיטבי.

יחידות המינהל פועלות באופן ישיר מול נותני וספקי השירותים השונים,  התושבים ובעלי העסקים ומול השותפים הנוספים הרלוונטיים לפיתוח העיר ועמידה באתגרים העומדים בפניי העירייה.

מינהל תכנון ותפעול מהווה גורם מרכזי ומוביל בקידום וניהול פרויקטים חוצי ארגון דוגמאת פיתוח והקמת תשתיות ומבני ציבור, תכנון ופיתוח שכונות חדשות ואזורים מתחדשים וכן ייזום, מעקב והוצאה לפועל של פרויקטים מגוונים בתחום התחבורה, היזמות וחדשנות ועוד.

סיסמת המינהל מעידה על רוח יחידותיה - תמיד בצד של הפתרון, אף פעם לא בצד של הבעיה.

יצירת קשר

מאור יבלושניק
סמנכ"ל תכנון ותפעול

איילת משה
מזכירת סמנכ"ל תכנון ותפעול