• טופס בדיקת עצמית נגישות בעסק: לחצו כאן 

  • תצהיר של מבקש רישיון עסק/ היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק: לחצו כאן 

  • צו רישוי עסקים הוכחת נגישות 2022: לחצו כאן