טבלת אנשי קשר - אגף עסקים ונכסים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלון בוקסנבאום מנהל אגף נכסים ,רישוי עסקים ובינוי 03-7314049 alonb@givatayim.muni.il
רועי טרופ ע. מנהל האגף ואחראי תאום 03-7314049 RoyT@Givatayim.muni.il
אינג' ולדימיר טורגוביצקי מנהל מחלקת בינוי 03-5722240 VladimirT@Givatayim.muni.il
עופר לוי ס. מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים 03-5722213 rishuy-asakim@givatayim.muni.il
דורון שרבני גושן מנהל נכסים ונגישות 03-6395320 DoronSh@Givatayim.muni.il
אודי כרמלי מנהל מדור ניקיון מוסדות ציבור 03-7313750 udic@Givatayim.muni.il