בהתאם לתקנות הרישום, זכות ערר למנהל החינוך על שיבוצו של ילד לגן הילדים, תוגש למנהל החינוך בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה.

ניתן להגיש ערעור אחד באמצעות הטופס שמצורף בעמוד זה, תוך שבעה ימים מפרסום הודעת השיבוץ באתר.

תשובות לערעורים יפורסמו באתר האינטרנט עד 30 יום מיום קבלת הבקשה.

החלטת מנהל החינוך הינה סופית.

מנהל החינוך ידון בערר בהתאם לקריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים. מחלקת גני הילדים תשתדל לענות לבקשתכם במידה ותוכל.


להגשת בקשת ערעור, מלאו ושלחו את הטופס הבא:

תם הזמן למילוי טופס זה.