בעיר לומדים 2450 ילדים במערכת הקדם יסודית בעיר ב-87 גני ילדים עירוניים הכוללים :

  • 72 גנים ממלכתיים
  • 11 גני חינוך מיוחד
  • 4 גנים ממלכתי דתי

מדור גני הילדים פועל בשיתוף משרד החינוך והצוותים החינוכיים, לספק מענה מיטבי לצרכיהם הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילדים.
זאת, תוך התייחסות פרטנית לכל ילד, ומתוך אמונה כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן להתפתחותם העתידית של הילדים.

בשנת הלימודים הקרובה ילמדו בכלל גני הילדים בעיר ילדים שנולדו החל מ תאריך 1.1.2013 ועד 31.12.2015.