תכליתו של חוק חופש המידע שנכנס לתוקפו במאי 1999 הוא שקיפות מרבית של הרשויות כלפי התושב והאזרח.

הוא מעניק לכם את הזכות לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי בין אם הוא כתוב, מוקלטת, מוסרט, מצולם או ממוחשב. המדובר במשרדי ממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות,

תאגידים על פי חוק או שהוקמו על ידי רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות.בכל רשות ציבורית יש אחראי על חוק חופש המידע, ובעיריית גבעתיים הכתובת שלהם הוא נציב תלונות הציבור אדר אבישר.

לפרטים נוספים ולהגשת בקשה לקבלת מידע, הקליקו כאן