העשרה היא חלק מה-DNA של גבעתיים ולטובת הרחבת היעד, יצרנו עבור הנוער והצעירים מרחבים חדשניים ומתקדמים ללימודים,

להצטיינות והעמקת ידע במקצועות המחר המותאמים למאה ה-21