רישוי עסקים
 • כרטיס ביקור ותחומי אחריות
 • נוהל הגשת בקשת רשיון לניהול עסק
 • הנחיות המחלקה למגיש תוכנית רשיון עסק
 • טיפים אחדים בנושא רישוי עסקים
 • הנחיות לעריכת תוכנית היתר להעמדת שולחנות בחזית בית קפה
 • רשימת בתי עסק בעלי רישיון עסק בתוקף
 • תעריפים ואגרות

כרטיס ביקור ותחומי אחריות

מנהל המחלקה: עופר לוי

מזכירה: לימור נקש סבן

כתובת: רח' בן גוריון 182, גבעתיים

מח' קידום ורישוי עסקים

מען למכתבים: רח' שנקין 6 גבעתיים 53229

שעות קבלה: ימים א' - ה' 08:30 - 11:30

יום ב' - אחה"צ 15:00 - 17:30

במקרים מיוחדים: בתאום מראש.

 

תחומי אחריות

 • רישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים.
 • רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים.
 • רישוי שטחי ישיבה בשטחים ציבוריים בחזית בתי הקפה.
 • רישוי רוכלים ודוכנים זמניים.
 • רישוי חניונים, מרכולים, אירועים המוניים.
 • ריכוז הטיפול בשימוש חורג לעסקים על פי דיני תכנון ובניה.

גורמים חיצוניים

 • משרד איכות הסביבה
 • משטרת ישראל
 • משרד העבודה
 • השירותים הוטרינריים ומשרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • משרד התחבורה
 • משרד הפנים

מטרות חוק רישוי עסקים

 • קיום דיני התכנון והבניה ושירותי כבאות והצלה
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 • שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה
 • מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות המים
 • בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו
 • שמירת שלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות