החינוך המיוחד מעניק קשת של שירותים לתלמידי החינוך המיוחד ומלווה אותם מגיל שלוש ועד 21.

בעירייה קשובים לצרכים של תלמידי החינוך המיוחד ומפעילים עבורם מסגרות ייחודיות ומשלבות,

תוך שיתוף פעולה מלא ופורה עם הוריהם וסביבתם הקרובה

המחלקה רואה את ייעודה במתן אפשרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, הקוגניטיביות והרגשיות במערכת החינוך, ובקידום התלמידים לקראת השתלבותם המיטבית בחברה.

בהתאם להחלטות העיריה ובשיתוף עם נציגי משרד החינוך, אחראית המחלקה לקביעת המדיניות החינוכית ולהובלת העשייה במסגרות החינוך המיוחד.

העשייה החינוכית בתחום החינוך המיוחד בגבעתיים מתבצעת בהתחשב בצרכים המיוחדים בכל מסגרת חינוכית ובזיקה למדיניות החינוך הרגיל.

חוק החינוך המיוחד ותיקון 11 לחוק נחקקו בכדי להבטיח את מחויבות המדינה לזכאות של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים לשירותי החינוך המיוחד.

הוא מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת של החינוך הרגיל או במסגרת החינוך המיוחד, בשילוב יחידני או קבוצתי, בעזרת

תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.

מחלקת הטיפול בפרט נותנת שירות לתלמיד בגילאי 3-21 ולמשפחתו.

בגבעתיים, פועל גם  מתי"א - מרכז תמיכה ישובי אזורי, שתפקידו לאפשר לתלמיד עם הצרכים המיוחדים לקבל במסגרת הכיתה הרגילה או במסגרות החינוך המיוחד, טיפולים ושירותים מגוונים.

תחומי פעילות המחלקה

  • שותפות לקביעת מדיניות עירונית בנוגע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בין היתר תכנון ופיתוח רצף שירותים לתלמידים.
  • הקמת מסגרות חינוך מיוחד חדשות.
  • תיאום מול גורמים המטפלים, בילדים בעלי צרכים מיוחדים : פיקוח, משרד החינוך, מתי"א, השרות הפסיכולוגי, קצינות ביקור סדיר, קידום נוער והרווחה
  • קיום ועדות איפיון וזכאות לקביעת זכאות לשירותי החינוך המיוחד, ע"פ פנית המוסד החינוכי ו/או הורי התלמיד.
  • קיום ועדות שיבוץ לתלמידים אשר נמצאו זכאים לשירות החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ לעיר.
  • ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות הח"מ בעיר ומחוץ לעיר.
  • גיוס, שיבוץ, מעקב וטיפול שוטף בנושא סייעות אישיות, כיתתיות ורפואיות במסגרות החינוך השונות.
  • תיאום מערכת היסעים למסגרות החינוך המיוחד.
  • טיפול בהנגשת מסגרות החינוך והנגשה פרטנית.
  • מעורבות חברתית במסגרות לחינוך מיוחד  בשיתוף מחלקת הנוער והצעירים.

קבלת קהל בתיאום פגישה מראש

ימים א' ג' ד' ה' 8:30 - 15:30

יום ב' 8:30 - 17:30

רותי זמירי
מנהלת המחלקה לטיפול בפרט