המנהל מטפל בילדי העיר מכיתות הגן ועד לתיכון במישור הפורמלי והבלתי פורמלי, תוך הצבת החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני ויצירת תנאים אופטימליים להצלחה.

מודל הרצף החינוכי-חדשני שלנו מזהה את החוזקות של הילדים מגיל הגן ועד התיכון בדרך למימוש הפוטנציאל שלהם, הבא לידי ביטוי גם באחוזי הזכאות לבגרות ובתוצאות המצוינות של מבחני המיצ"ב. 

תחת המנהל פועלים גם בני הנוער כדי להתנדב בקהילה, משתייכים לפרויקטים מובילים ומשפיעים וחברים בתנועות הנוער השונות.

המנהל מטפל גם בבני 18 עד 40 במסגרת מרכז הצעירים, עידוד השכלה ותעסוקה ומימוש רעיונות המוצעים על ידי השותפים במיזמים השונים.