מחלקת קידום ורישוי עסקים

קבלת מידע מקדים לקראת רכישת עסק, הגשת בקשת רשיון בתאמת העסק לדרישות והוצאת רשיון עסק והיתר הוצאת שולחנות לבתי אוכל.

נושאים קשורים:

יצירת קשר

מח' קידום ורישוי עסקים
 

מענה טלפוני

ימים א'-ה' 8:30-10:30

יום ב' גם בין השעות 15:00-17:30​