מבקר העירייה

הגוף הסטטוטורי בוחן את תקינות פעולותיה של העירייה מבחינת השמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החסכון והיעילות, ובאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

מבקר העירייה בוחן האם מקיימת העירייה את ההוראות המחייבות אותה בהיותה גוף ציבורי; את ניהול הנכסים וההתחייבויות, ובכללו את ניהול החשבונות, דרכי השמירה על הרכוש,

החזקת הכספים והשקעתם; האם ההחלטות התקבלו על-פי נהלים תקינים; והאם תיקנה העירייה את הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה, במידה שהיו כאלה.

עבודת המבקר באה לידי ביטוי בכתיבת דו"חות המופנים אל ראש העיר ואל הוועדה לענייני ביקורת, ולאחריהם - מועברים לאישור מועצת העיר ולפרסומם בציבור.

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גבי סוידאן, רו"ח מבקר העירייה 035722499​ gabis@givatayim.muni.il

קבלת קהל

​בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל פיזית במשרדי העירייה עד להודעה חדשה.