מנכ"ל העירייה מקדם ומיישם אחר החלטות ראש העירייה ומועצת העיר בהתאם למדיניות הנקבעת, ועוקב אחר השגת היעדים של מחלקות העירייה. המנכ"ל מייעץ לראש העירייה במהלך גיבוש התכנון האסטרטגי העירוני וקובע בהתאם למדיניות ובכפוף לראש העירייה מטרות ויעדים במסגרת תוכניות רב שנתיות.

בין תפקידיו הנוספים של המנכ"ל: יצירת סדר עדיפויות בהתאם למדיניות העירונית, גיבוש הצעת תקציב שנתית בתיאום עם גזבר העירייה ומנהלי המחלקות, ייצוג העירייה כלפי חוץ וקביעת נהלים למחלקות העירוניות על פי כללי אתיקה ומנהל תקין.

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו"ד יורם פומרנץ מנכ"ל העירייה 03-5722247 NoaSt@givatayim.muni.il
עו"ד, איילת חיים רו"ח עוזרת מנכ"ל העירייה 03-5722233 AyeletH@Givatayim.muni.il
נועה סטוצינר מנהלת לשכת מנכ"ל 03-5722247 NoaSt@Givatayim.muni.il
ליאור ברילנט מנהל פרויקטים 03-5722457 LiorB@Givatayim.muni.il
יעל טמפלהוף מזכירת לשכה בכירה 03-5722248 YaelH@Givatayim.muni.il