​מחלקת הרכב מפקחת על נהגי העירייה כך שימלאו את הוראות פקודת התעבורה והתקנות משרד התחבורה, אחראית על תקינות רכבי העירייה ועל כשרות הנהגים והדרכתם

יצירת קשר

גיל ברקוביץ
מחלקת רכב