הארכיון העירוני מטפל בקליטה, שמירה, ניהול וביעור חומר ארכיוני בעירייה לפי דרישות החוק, טיפול במורשת ההיסטורית של העיר והעירייה, קשר עם מערכת החינוך להקניית המורשת של העיר וטיפול בקהל הפונה לקבלת חומר ארכיוני.
בימים אלו עובר הארכיון הליך של סריקה וקיטלוג ממוחשב
 

יצירת קשר

אתי אושרי
ארכיון העירייה