​אגף מינהל כללי אחראי על מערכות המידע, תקשורת (סלולרית, קווית), ארכיון עירוני, בית המשפט וצי הרכב.
 

יצירת קשר

אסף אדרי
אגף מינהל כללי