בעת בעיות באספקת המים או בשל משבר מים יפתחו בעיר תחנות חלוקת מים

רשימת מקומות אפשריים לפתיחת תחנות חלוקת מים

אזור

מספר תושבים

מס תחנה

 מיקום

  רובע צפון     

 21,500     

 1

 בית הספר תלמה ילין

 2

 בית הספר קלעי

 3

 בית הספר בורוכוב

 4

 יד לבנים/בית ראשונים

 5

 בית הספר בן גוריון

 6

 בית הספר ברנר

 רובע מרכז     

 21,500     

 7

 בית הספר גורדון

 8

 בית קובי

 9

 בית הספר כצנלסון

10

 גן העלייה השנייה

 11

 אשכול גני ילדים רח' ריינס 1, גבעתיים

 12

 תיאטרון גבעתיים

 רובע דרום     

 17,000     

 13

 בית הספר שמעוני

 14

 גן קושניר

 15

 תיכון שמעון בן צבי

 16

 בית הספר אלון

 17

 גן דני

 18

מרכז קהילתי שז"ר