בשעת חרום יש מקרים רבים של לחץ נפשי . כדי להקל על העומס בחדרי המיון של בתי החולים הוטל על העירייה להקים מרכז תמיכה נפשי (מת"ן).

מרכז התמיכה הנפשי (מת"ן) בעיר ממוקם בבית ספר שמעוני רחוב רביבים 2, גבעתיים ויפעל ע"פ החלטת הנהלת העיר לאור האירועים בעיר.