בשעת חירום המדינה לא תוכל בכל תנאי לתת מענה בקופות החולים, ולכן כל שרותי הבריאות ירוכזו בעיר במקום אחד ע"פ החלטת משרד הבריאות ולאחר פרסום נוהל מעבר למרפאות אחודות.

השירותים של כל קופות החולים בעיר גבעתיים ינתנו במרפאת המעורר - ברחוב המעורר 24, גבעתיים.