המשפחה היא מקור התמיכה המשמעותי ביותר עבור ההורים והילדים גם יחד, ולכן חשוב כי כל בני המשפחה יהיו מעורבים בהכנה ועל ידי כך ירכשו כלים להתמודדות טובה יותר במצב חירום.

  • ציידו את המרחב המוגן בציוד חיוני לחירום ובדברים שיקלו את השהייה.
  • ארגנו תיק חירום, ותידרשו לעזוב את הבית.
  • הכירו את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה, אזור ההתגוננות בגבעתיים הוא דן 160, זמן ההגעה למרחב המוגן הוא 90 שניות בגבעתיים, ומהו האמצעי שמתריע בפניכם על האיום.
  • שוחחו עם בני המשפחה על היערכות נדרשת והתנהגות נכונה בעת אזעקה.
  • הגדירו חלוקת תפקידים בין בני המשפחה ותכננו היערכות על פי מאפייני וצרכי משפחתכם.
  • תרגלו כניסה למרחב המוגן, על פי פרק הזמן העומד לרשותכם.