חירום וביטחון

בסוף שנת 2014 הוקם אגף הביטחון ושרותי החירום בגבעתיים.

כיום האגף מאגד תחתיו את מחלקת החירום והביטחון, את יחידת האכיפה העירונית, את מחלקת הפיקוח והחנייה, מדור בריאות הציבור ומדור מוגנות קהילתית ופועל על פי החזון העירוני המבטיח שמירה על החוק והסדר ומניעת עבריינות ואלימות.

אגף הביטחון ושרותי החירום ערוך למתן מענה מיטבי במגוון מצבי חירום אפשריים תוך שילוב הקהילה הן בשגרה והן בעתות משבר ומהווה נדבך מרכזי בבניית מערך המתנדבים התורם לפיתוח החוסן הקהילתי.

האגף מפעיל בשעת חירום את יחידת הסע"ר העירונית (סיוע עצמי ראשוני), יחידה המבוססת על מתנדבים מקצועיים ומוכשרים לטיפול במקרי אסון ושע"ח.