חירום וביטחון

בסוף שנת 2014 הוקם אגף הביטחון ושירותי החירום בגבעתיים.

כיום האגף מאגד תחתיו את מחלקת החירום והביטחון, את יחידת האכיפה העירונית ואת מחלקת הפיקוח והחנייה, ופועל על פי החזון העירוני המבטיח שמירה על החוק והסדר ומניעת עבריינות ואלימות.

הקמת האגף הובילה לשיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין המחלקות ולייעול העבודה הפנים-ארגונית.

שילוב זרועות האכיפה והביטחון שיפר באופן ניכר את מדד הביטחון האישי של תושבי העיר ושל המבקרים בה, והעלה את רמת איכות החיים בגבעתיים. 

אגף הביטחון ושירותי החירום ערוך למתן מענה מיטבי במגוון מצבי חירום אפשריים תוך שילוב הקהילה הן בשגרה והן בעתות משבר (יחידות סע"ר), ומהווה נדבך מרכזי בבניית מערך המתנדבים התורם לפיתוח החוסן הקהילתי.