האגף לשירותים חברתיים נותן שירותי טיפול, ייעוץ והכוון עפ"י החוק למגוון אוכלוסיות נזקקות (אוכלוסיות היעד) הסובלות ממצוקה נפשית, חברתית ו/או כלכלית, ומסייע להן בפתרון בעיות ובהתמודדות עם מצוקותיהן, עם קונפליקטים ועם משברים.  האגף שוקד על פיתוח מתמיד של שירותים במטרהלקדם את רווחתם של היחיד, המשפחה והקהילה ולשפר את איכות חייהם.

המטרה - ​להציע ולפתח מגוון שירותים ליחיד, למשפחה ולקהילה, בכדי לסייע לכל נזקק להתמודד בהצלחה עם מצוקותיו ובעיותיו ולצאת מהן מחוזק, מועשר בידע ובעל חוסן נפשי.