גבעתיים, המזוהה עם ארבע הגבעות העיקריות שלה, מאופיינת בקהילה שלה שצמחה מתוך השכונות והפכה לעיר. שורשי זהותה של גבעתיים שהוכרזה כעיר ב-1959, טמונים באביב 1922 עם הקמת שכונת בורוכוב שסומנה כשכונת הפועלים הראשונה בארץ והייתה בבחינת הסמן לבאות.

סיפורה של גבעתיים הוא סיפור שכונותיה הראשונות שהתאגדו למועצה ב-1942 ובהמשך כעיר ואם בגוש דן. פסיפס סיפורי המקום מורכב משכונת בורוכוב והסוציאליזם הציוני ההדוק, דרך שכונת רמב"ם הבורגנית, ומקרי מופת לארגונים קואופרטיביים עם ראשית הציונות המעשית, ובעיקר בשנות ה- 40-60 . התוצרים של תקופה זו הם המעונות העממיים המשותפים, התארגנות קבוצות פועלים ועובדים לשם בנייה מרוכזת

של בתיהם, על רקע חיי תרבות וקהילה וטיפוח חללים ציבוריים בצמחיה עשירה ונוכחת. אלה אוצרים בתוכם, לרבים מאתנו זיכרונות ותחושת המשכיות. הצורך לשמר זיכרונות מהבית הוא צורך אנושי אוניברסאלי.

משכונות שקמו על פי אידיאולוגיות מגוונות ועל אף שכיום יש רצף אורבני והעיר מאוחדת, זהות השכונות הוא מרכיב בסיסי במרקם העיר הקיימת.

יחד עם זאת, קיימים בעיר מרחבים פתוחים וכמה נתיבים הנפתחים מערבה לעבר תל אביב והים התיכון הנותנים תחושת מרחב ונוף אורבני רחוק: אזור גן העלייה השנייה ומצפור שלום ברחוב המרי. מורדות רחוב גבע, פועלי הרכבת, רחוב רמב"ם, וכו', המיוחדים בנוף השטוח הסביבתי.

תכנית השימור העירונית תשמר את ערכיה התרבותיים של העיר באמצעות הוראות לשימור המורשת הבנויה בתחומי העיר ויצירת כלים סטטוטוריים למימוש מטרה זו ע"י קביעת רשימת מבנים ואתרים בעלי ערך .

רשימת המבנים והאתרים מתבססת על סקרים שונים שנעשו במהלך השנים האחרונות בתחומי העיר . מאחר ואין שימור ללא פיתוח עלינו למצוא את האיזון בין ההתחדשות העירונית החיונית למתן מענה לצרכיה החברתיים, כלכליים, סביבתיים ותרבותיים של הקהילה לבין השימור.