מחלקת רישוי על הבניה אמונה על הוצאת היתרי בניה.

היתר בניה הינו האישור החוקי, שניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה להקמת מבנה.

היתר הבניה מלמד מהו היקף זכויות הבניה למבנה, תיאור המבנה המתוכנן על המגרש ופיתוח שטח המגרש.

הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו תהליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך ותובא לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שבתחום התכנון שלה המבנה אמור להיבנות.

המחלקה לרישוי על הבנייה משמשת מוקד מידע מקצועי בנושא רישוי בנייה – הן מבחינת מהות התכנון והרישוי והן מבחינה ארגונית תהליכית מקליטת הבקשה ועד מתן היתר בניה.

המחלקה הנה הזרוע המקצועית העיקרית של ועדות/רשות הרישוי השונות ותפקידה לבחון את מידת התאמת הבקשה לדרישות התב"עות, החוק ותקנות התכנון והבניה, בראיה פרטנית וכוללת של התכנון והבנייה בתחומי העיר גבעתיים.

ספירת מניין הימים לבקשות להיתר

כידוע לכם, בתאריך 15.03.2020 ובהתאם לתקנה 9 ג' בתקנות הרישוי והבניה, נעצרה ספירת הימים לנוכח משבר הקורונה ובשל ההנחיה על מעבר לעבודה חיונית בהיקף מצומצם של עובדים.

כעת עם החזרה ההדרגתית לשגרה, ושובו של מרבית כח האדם לעבודה, ובשל העיכובים המשמעותיים שנגרמו בבקשות להיתר בחודשיים האחרונים, אנו מעדכנים אתכם כי בכוונתנו להתחיל לטפל בבקשות להיתר באופן הדרגתי החל מתאריך 5.5.2020, בקשות להיתר יקודמו בהתאם לזמן קבלתן על פי התאריך אשר מצוין במערכת המקוונת .

תודה על ההבנה והסבלנות.