כאן תוכלו לקבל מידע על הפרוטוקולים של ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה בגבעתיים וכן מידע על תיקי בניה קיימים (חלק מתיקי הבניה טרם מוחשב). 
הבהרות בקשר לבקשות שנמצאות בטיפול אגף הנדסה, ינתנו לעורך הבקשה או לבעלי הנכס בליווי עורך הבקשה

לשידור ישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מס' 20200008 23/09/2020 >>