לרשותך מערכת איתור תיק בניין.

במידה ולא נמצאו הפרטים הדרושים במערכת, ניתן להזמין לעיון תיק בניין מארכיון.

אופן הזמנת תיקי בניין

  • ניתן להזמין עד 2 כתובות /תיקים ליום המבוקש
  • הזמנת תיקיי בניין תעשה לפחות שבוע מראש הזמנת תיקי בניין תעשה באחת מן הדרכים הבאות

1. בדוא"ל בכתובת  ArchiveH@Givatayim.muni.il
יש לציין כתובת הנכס המבוקש, שם מלא של המזמין ומס' טלפון זמין
למזמינים בדוא"ל ישלח מייל חוזר עם ציון תאריך ההגעה
בעניין בורות ספיגה יש לבקש היתר בנייה ותכנית תשתיות הבניין.

2. בטלפון מס' 035722412 לבקש את עמנואל שלום
שעות מענה טלפוני
בימים א'  ו- ה' 11:30-13:30 בימים ב'  ג'  ד' 09:00-12:00

ימי קבלת קהל לעיון בתיקי בניין

יום א' – 08:30-10:30

יום ב' – 15:00-17:00

יום ג' – ללא קבלת קהל

יום ד' – ללא קבלת קהל

יום ה' – 08:30-10:30