• לצפיה בהודעה בדבר חלוקת חוברות הצעת מועמד ורשימת מועמדים לעיריית גבעתיים לחצו כאן
  • לצפיה בהודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לחצו כאן
  • לצפיה בהרכב ועדת הבחירות לחצו כאן
  • לצפיה בחוזר 5 רשומ"ק - 6 מוא"ז - מימון וערבונות לחצו כאן

מאחל בהצלחה לכולם

אריאל אונגר

מנהל בחירות עיריית גבעתיים מטעם משרד הפנים