כללי

עיריית גבעתיים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית מתארית להתחדשות עירונית בסמכות מחוזית בצפון מערב גבעתיים. אזור זה סומן בתכנית המתאר הכוללנית של גבעתיים כאזור התחדשות עירונית על ידי מתחמי פינוי בינוי. תכנית זו קובעת כללים להתחדשות במתחמים מוגדרים.

התכנית נערכת על ידי צוות יועצים מקצועי בהובלת משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף ובליווי מנהל ההנדסה והאגף להתחדשות עירונית. 

בשל קרבתו של האזור למרכז העסקים הראשי של מטרופולין גוש דן והרצון לחזק את נוכחותה של גבעתיים כחלק ממנו, ובהתאמה לתכנית המתאר הכוללנית, מגדירה התכנית מתחמים לאורך רחוב כצנלסון ועליית הנוער, ברצף לאזור הסיטי, המשלבים שטחי תעסוקה משמעותיים לצד מסחר ומגורים. בלב השכונות מגדירה התכנית מתחמים בדגש מגורים ושטחי ציבור.

התכנית מכילה הוראות לפיתוח והגדרת המרחב הציבורי. התכנית מוסיפה שטחים משמעותיים לצורכי ציבור בעיקר סביב שטחים ציבוריים קיימים  - בית ספר תום בית אקשטיין, בית ספר ברנר וגן הבנים, על ידי הפרשה של שטחי קרקע לייעודים אלו וכן בתחום מגרשי המגורים, בהתאם לצפי לגידול באוכלוסייה והצרכים הנדרשים. 

לצפייה בעקרונות התכנית וחלוקה למתחמים לחצו כאן

 

גבולות התכנית

שטח התכנית נמצא בצפון מערב העיר גבעתיים, גבולותיו: רחוב תרע"ד והעיר רמת גן בצפון, בית הקברות נחלת יצחק בדרום, רחוב עליית הנוער - שכונת נחלת יצחק - תל אביב במערב, רחוב אחדות העבודה וקק"ל במזרח. 

 

סטאטוס התכנית

התכנית הומלצה להפקדה בתנאים על ידי הוועדה המקומית בתאריך 26.08.2020. לצפייה בהחלטת הוועדה לחצו כאן
על תחום התכנית חלים תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה. לצפייה בתנאים לחצו כאן

 

מסמכי התכנית