כללי

עיריית גבעתיים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית מתארית להתחדשות עירונית בסמכות מחוזית בצפון מערב גבעתיים. אזור זה סומן בתכנית המתאר הכוללנית של גבעתיים כאזור התחדשות עירונית על ידי מתחמי פינוי בינוי. תכנית זו קובעת כללים להתחדשות במתחמים מוגדרים.

התכנית נערכת על ידי צוות יועצים מקצועי בהובלת משרד האדריכלים ברעלי-לויצקי-כסיף ובליווי מנהל ההנדסה והאגף להתחדשות עירונית. 

בשל קרבתו של האזור למרכז העסקים הראשי של מטרופולין גוש דן והרצון לחזק את נוכחותה של גבעתיים כחלק ממנו, ובהתאמה לתכנית המתאר הכוללנית ותכניות המטרו, מגדירה התכנית מתחמים לפינוי בינוי לאורך רחוב כצנלסון ועליית הנוער, ברצף לאזור הסיטי, המשלבים שטחי תעסוקה משמעותיים לצד מסחר ומגורים. בלב השכונות מגדירה התכנית התחדשות מגרשית - מרקמית במתכונת של עיבוי או הריסה ובניה. באופן זה התכנית מזהה איכויות וייחוד של האזורים השונים בתכנית.

התכנית מכילה הוראות לפיתוח והגדרת המרחב הציבורי. התכנית מוסיפה שטחים משמעותיים לצורך הקמת מבני ציבור בעיקר סביב שטחים ציבוריים קיימים  - בית ספר תלמה ילין, בית ספר תום בית אקשטיין (פטאי) ובית ספר ברנר, על ידי הפרשה של שטחי קרקע לייעודים אלו, בהתאם לצפי לגידול באוכלוסייה והצרכים הנדרשים. כמו כן, התכנית מוסיפה שטחי ציבור פתוחים לגינות, כיכרות עירוניות ושבילים ומשפרת את הנגישות וההליכתיות בתחומה.

צפון מערב גבעתיים - הדמיית המתווה החדש עליו התבססה החלטת הועדה המחוזית

גבולות התכנית

שטח התכנית נמצא בצפון מערב העיר גבעתיים, גבולותיו: רחוב תרע"ד והעיר רמת גן בצפון, בית הקברות נחלת יצחק בדרום, רחוב עליית הנוער - שכונת נחלת יצחק - תל אביב במערב, רחוב אחדות העבודה וקק"ל במזרח. 

 

סטאטוס התכנית

התכנית הומלצה להפקדה בתנאים ע"י הוועדה המקומית בתאריך 26.08.2020. לצפייה בהחלטת הוועדה לחצו כאן

התכנית אושרה להפקדה לאחר שתתוקן ובתנאים על ידי הוועדה המחוזית בתאריך ה-18.07.2022. לצפייה בהחלטת הוועדה לחצו כאן

על תחום התכנית חלים תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה. לצפייה בתנאים לחצו כאן

 

מסמכי התכנית

לצפייה במסמכי התכנית באתר מינהל התכנון - לחצו כאן

המסמכים הם מסמכי התכנית כפי שנקלטו וטרם עודכנו בהתאם להחלטת הועדה המחוזית.

לצפייה בתשריט ובנספח הבינוי שהיוו בסיס להחלטת הועדה המחוזית לחצו כאן