כללי

עיריית גבעתיים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית להתחדשות עירונית בשכונת גבעת רמב"ם. השכונה זוהתה בתכנית המתאר הכוללנית של גבעתיים כאזור התחדשות עירונית, ברובו במתכונת של התחדשות מגרשית ובחלקו על ידי מתחמי פינוי בינוי. התכנית נערכה בידי צוות יועצים מקצועי בהובלת משרד קורין אדריכלים ובליווי אגפי העירייה.

גבעת רמב"ם היא שכונה בעלת זהות עירונית מובחנת וגבולות ברורים. במשך השנים התגבשה בשכונה קהילה בעלת זהות ייחודית ותחושת משפחתיות ואינטימיות. כחלק מהכנת התכנית נעשה תהליך שיתוף ציבור נרחב, באמצעותו שוקפו עמדותיהם ותפישותיהם של התושבים כלפי סביבת המגורים שלהם בתכנון העתידי.

התכנית מחלקת את השכונה לאזורי תכנון. בכל אזור קובעת התכנית הוראות וזכויות בנייה בהתאם לאופיו המיוחד. בלב השכונה התכנית מציעה התחדשות מגרשית במסלול של חיזוק ועיבוי או במסלול של הריסה ובניה מחדש. במסלול זה ניתנת האפשרות לאיחוד של שתי חלקות. עבור אזור תכנון יש תכנית מפורטת ומכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה. בשולי השכונה, לאורך גבולותיה – רחוב ויצמן, דרך השלום ודרך יצחק רבין, וסביב לכיכרות רמב"ם ויפה ירקוני (נגבה), התכנית מציעה התחדשות במתכונת של מתחמי פינוי בינוי, ומגדירה את גבולות המתחמים ואת הכללים להתחדשות במתחמים האלו. עבור אזורי תכנון אלה התכנית הינה מתארית ומימושם כרוך בהכנת תכניות מפורטות. 

במסגרת התכנית יתווספו שטחים עבור מבני ציבור, מסחר ותעסוקה, על יד הפרשה של שטחי קרקע לייעודים אלו ו/או בתחום מגרשי המגורים, בהתאם לצרכים הנדרשים להיקף האוכלוסייה החזוי בשכונה. כמו כן, מכילה התכנית הוראות נרחבות לעניין שימור חופת העצים המאפיינת את השכונה והגדרת המרחב הציבורי באופן שישפר את הנגישות ויעודד הליכתיות.

 

גבולות התכנית

התכנית חלה בתחום שכונת גבעת רמב"ם: בין רחוב ויצמן ממזרח, דרך השלום ממערב ובין דרך יצחק רבין מדרום לבית עלמין נחלת יצחק מצפון. 

 

סטאטוס התכנית

התכנית הופקדה על ידי הוועדה המחוזית בתאריך 27.08.2021

הליך הגשת ההתנגדויות הסתיים בתאריך 27.11.2021

שמיעת ההתנגדויות בוועדה המחוזית התקיימה בתאריכים 04-05.04.2022

לאחר ששמעה את המתנגדים, את נציגי הוועדה המקומית ומגישת התכנית, ודנה בכל אלו פירסמה הוועדה המחוזית, בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק, שינויים אותם היא שוקלת לערוך בתכנית. 

שמיעת ההתייחסויות לפרסום לפי סעיף 106(ב) לחוק התקיימה בוועדה המחוזית בתאריך 05.09.2022. 

לאחר ששמעה את המתנגדים, את הוועדה המקומית ואת הרשות להתחדשות עירונית, עיינה בכתבי ההתנגדויות וההתנגדויות לפי סעיף 106(ב) ודנה בכל אלו, החליטה הועדה המחוזית ב 09.01.2023  לאשר את התכנית בכפוף לשינויים המופיעים בעיקרי ההחלטה ובמענה להתנגדויות. לצפייה בהחלטה לחצו כאן

 
מסמכי התכנית

לצפייה במסמכי התכנית באתר מינהל התכנון לחצו כאן 

המסמכים הם מסמכי התכנית המופקדת וטרם עודכנו בהתאם להחלטת הועדה המחוזית.

 

שיתוף ציבור

הליך השיתוף נשען על התפיסה כי התייעצות עם התושבים משפרת את התכנון באמצעות הבנה טובה יותר של התנאים הקיימים והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור.

מטרות שיתוף הציבור בגבעת רמב"ם:

  • ניהול תהליך התכנון בצורה שקופה ונגישה לתושבים.

  • הצפת נושאים משמעותיים עבור התושבים בפני צוות התכנון.

  • בירור עמדות התושבים ביחס לחלופות השונות של התחדשות מבני המגורים.

  • מתן הזדמנות לציבור ולבעלי עניין לקחת חלק ולהשפיע על סביבת החיים, אופייה ועתידה.

  • מיקוד הדיון הציבורי לתובנות אשר ניתן לתרגם למדיניות תכנון ישימה.

הליך השיתוף פנה למגוון של תושבים ובהם בעלי דירות ושוכרים, חדשים וותיקים, נשים וגברים ובעלי עניין שונים, על מנת לקבל תמונה מייצגת ככל האפשר. הליך השיתוף נעשה במספר כלים: התייעצות עם נבחרי הציבור בעירייה, מפגשים אישיים עם קבוצות מיקוד וסקר אינטרנטי עליו ענו כ-120 תושבים.

תוצרי התהליך הוטמעו בסקר המצב הקיים החברתי אשר הוכן עבור התכנית ותורגמו לפתרונות מעשיים אשר שולבו בתוצרי התכנון. 

טרם הדיון בוועדה המחוזית בהפקדת התכנית, התקיים כנס הסברה מקוון על התכנית כפי שהובאה בפני הוועדה המחוזית ובו הוסבר בין השאר על הליך ההתנגדויות והמשך קידום התכנית.

 

קבצים להורדה

מצגת כנס שיתוף ציבור מקוון לפני דיון הפקדה בתאריך 05.05.2021: לחצו כאן  

הקלטת כנס שיתוף ציבור מקוון לפני דיון הפקדה בתאריך 05.05.2021: לחצו כאן