קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר), בשיתוף מחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים, מעניקים מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר,

מתוך מטרה לסייע לצעירי העיר ברכישת השכלה גבוהה, לחבר את ציבור הסטודנטים לקבוצות אוכלוסייה שונות בעיר,

לעודד צעירים חדשים להשתקע בעיר, ולתרום לביסוסה של קהילה מקומית איכותית וחזקה.

אנו רואים חשיבות רבה במעורבות של סטודנטים בחיי העיר - בתרומה לקהילה, בחיי הבילוי, התרבות והפנאי, ובאופנים נוספים של השתלבות ברקמת החיים השוקקת של העיר.

תהליך הגשת המלגות לשנת תשפ"ב הסתיים.
פרטים בדבר הגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים הבאה, יפורסמו בעמוד זה בהמשך. 
מלגות לשנת הלימודים תשפ"א: לחצו כאן