המצע הגאה של הקהילה הגאה - האגודה למען הלהט"ב

גבעתיים נחשבת לאחת הערים החופשיות בישראל, ופועלת כבר שנים ארוכות למען חירות ושוויון זכויות יסוד יחד עם הקהילה הגאה מתוך אמונה שכל בני אדם נולדו חופשיים ושווים בכל. 

תפיסה ערכית זו נטועה היטב בבסיסה של החברה הישראלית וזוכה לתמיכה רחבה בכל שדרות הציבור. אנו דורשות ודורשים את הדרישות הבאות ברוח ערכי השוויון המגולמים במגילת העצמאות ומתוך חובתה של המדינה לראות בשוויון זכות חוקתית מובהקת.

מניעת פשיעה ואלימות כלפי הקהילה הגאה: יש להחמיר את הטיפול והענישה כלפי פשעי שנאה על רקע להט"בופובי, ולהשלים את חקיקת חוק הפרשנות, לתקן את  נוהל שינוי סעיף המין בתעודת הזהות, ולחוקק חוק האוסר על טיפולי המרה בקטינים ואיסור פרסום טיפולי המרה.

יש להכיר במשפחות גאות באמצעות תיקון חוק הפונדקאות, רישום הורות של זוגות להט"ב באופן זהה לרישום הורות הטרוסקסואלית, מתן אפשרות אימוץ בישראל ומחו"ל ושוויון והכרה בזוגיות בין בני ובנות אותו המין.

גם שירותי הרווחה צריכים לעבור התאמות לאוכלוסיית הלהט"ב ולכלול פיתוח רצף מענה ייעודי מותאם, שילוב במענה קיים עבור הקהילה הטרנסית, הלהט"ב במגזר הערבי, הדתי, החרדי והלהט"ב במעגל הזנות, והתאמת תוכניות לשילוב בשוק התעסוקה לקהילה הטרנסית.

חייבים לייצר שוויון בבריאות, להרחיב ולהסדיר את פעילות הוועדה להתאמה מגדרית לרבות הקצאת שעות חדרי ניתוח, הכללת ניתוחים לשינוי מין שאינם באברי המין בסל הבריאות, כתיבת נוהל לטיפול באנשים טרנסג'נדרים במערכת בריאות הנפש הכללת PREP ותרופות משפרות חיים חדשות לנשאי HIV בסל התרופות הבסיסי.

יש לחנך לסובלנות ולקבלת הקהילה הגאה על ידי כתיבת והטמעת חוזר מנכ"ל המגדיר את הטיפול באוכלוסיית הלהט"ב בכלל וטרנסג'נדרים בפרט במערכת החינוך לרבות החינוך הממלכתי דתי. יש צורך בהכנסת תכנים חינוכיים להט"בים לתוכניות הלימוד במערכות החינוך ולמוסדות האקדמיים הרלוונטיים, לקיים  הכשרות חובה בנושא הלהט"בי למחנכים, מרצים באקדמיה, מטפלים ונותני שירותים ציבוריים. 

כל זה יתאפשר דרך הקצאת משאבים: פתיחת תקנה תקציבית ייעודית לתקצוב פעילות ארגוני הקהילה הגאה, הגדלת התקציבים המיועדים לקהילה הגאה לפחות ל-50 מיליון ש"ח בבסיס התקציב בדגש על גיל שלישי, פריפריה ואוכלוסיות מוחלשות.