חוזה בר רשות להחזקה והרשאה + חוזה בית טייבר: לחצו כאן

טופס אישור התקשרות במיזם משותף בית טייבר: לחצו כאן

טופס אישור התקשרות במיזם משותף - עמדת חברת חשמל במרכז שרות לתושב: לחצו כאן + תוספת הסכם: לחצו כאן

הצטרפות עיריית גבעתיים למרכז ניהול מטרופוליני של נתיבי איילון: לחצו כאן

מצורף הסכם התקשרות העירייה עם נתיבי איילון במסגרתה העירייה הצטרפה למרכז ניהול מטרופוליני לטובת שיפור השימוש בדרכים על ידי הבאים בתחומי העיר: לחצו כאן