ב-30 ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שעל פיהן החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.  

לחוק התאמות הנגישות לחצו כאן

אוכלוסיית היעד:

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי. 

אופן הגשת הבקשה:

 הגשת הבקשה תיעשה באמצעות פנייה במייל לכתובת:  GiliU@Givatayim.muni.il  בצירוף המסמכים הנדרשים על פי המפורט בחוברת ההסבר.

לצפיה בחוברת הסבר על אופן הגשת הבקשה ומה היא צריכה לכלול לחצו כאן

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 03.10-13, תלמידים או הורים הזקוקים לנגישות פיזית או חושית במוסדות החינוך רשאים לבקש להתחיל את תהליך הרישום 15 חודשים לפני תחילת הלימודים (01.06), בנוסף לרישום הרגיל, זאת כדי לאפשר זמן סביר לביצוע הנגשה.

זאת בהתאם לאזור הרישום שלו, והיה וההורה רוצה לשנות את אזור הרישום תהליך ההנגשה הפרטנית יעשה אך ורק לאחר אישור הבקשה.