בהתאם למדיניות השקיפות לציבור מפרסמת עיריית גבעתיים נתונים כספיים של פעילותה.

לצפייה בדוחות כספיים באתר משרד הפנים לחצו כאן 

דוחות כספיים עמותת הספורט