שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
דף הבית מפת אתר RSS
מפת אתר
על גבעתייםחינוךשרותים קהילתייםתרבות ופנאיבטחון אישיאיכות הסביבה

תכנון ותכניות בנין עיר 

תכנון הינו תהליך שבו הוועדה המקומית וגורמים פרטיים מקדמים שימוש מיטבי יותר במשאבי הקרקע שנמצא במרחב העירוני במחסור. ההליך מתבטא בעריכת מיפוי וסקרים ואיסוף פרמטרים שונים כגון: קיומם של מבני ציבור, דרכים, שצ"פים וכד' ולאחריו ניתוח הפרמטרים והכנת תוכניות בניין עיר הקובעים הוראות בינוי, צורת מגרשים, שימוש והפרשות לצורכי ציבור. גודל וצורת הפרשה לצרכי ציבור יקבע את איכות החיים של תושבי העיר גבעתיים. הוועדה המקומית גבעתיים מקדמת הליכי תכנון שונים ומגוונים על מנת לשפר את איכות חיי תושבי העיר כגון: תוכנית אב לאופניים, לשימור, תחבורה, מבני ציבור, שצ"פים ושב"צים וטבע עירוני.

ההליכים הינם:

  • הכנת וקידום תוכניות בניין עיר חדשות ( לינק להסבר וירוט על הליכי התכנית).
  • תכנון ובינוי השטחים המיועדים למטרות ציבור בגבעתיים.
  • הסדרה קניינית של השטחים המיועדים לצורכי ציבור. 

 

נהלים להגשת תוכניות

תוכניות בתכנון והפקדה

 

גב/ 431 – מתחם ההסתדרות

תכנית פינוי בינוי הגדולה בישראל, הממוקמת בדרום העיר.
גבולות התכנית:
בדרום – אלוף שדה.
מערב – רחוב המאבק.
מזרח – רחוב ההסתדרות, אידמית וגן ילדי הגנים.
צפון – רחוב המאבק 9-11 ושטח למבני ציבור.
התוכנית נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים ובתאום עם הוועדה המחוזית לקראת הפקדתה.
התוכנית כוללת אזורי מגורים, מבני ציבור, שטחים פתוחים לטובת הציבור ודרכים.
התוכנית תאפשר הריסת כ- 900 יח"ד קיימות ובניית כ- 3,000 יח"ד חדשות במבני מגורים גבוהים, כמו כן הרחבת כבישים, שדרוג תשתיות ותוספת מבני ושטחי ציבור.
תוכנית זו חולקה ל- 11 מתחמים וכוללת הוראות בינוי והיקף זכויות לכל מתחם. לאחר אישור התוכנית על בעלי הזכויות בכל מתחם לקדם תוכנית בניין עיר מפורטת בסמכות ועדה מקומית, שמתוקפה ניתן יהיה להוציא היתר להקמת המבנים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת התכנון בשעות קבלת הקהל
או במייל אל מנהלת הפרויקט - rivka.abel.mng@gmail.com

לצפיה במצגת הסבר על הפרויקט לחץ/י כאן

לצפיה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

גב/431/1 – מתחם W

מסמכי התכנית:
הוראות תכנית
טבלת הקצאה
מצב מאושר
תשריט

מתחם גולומב - שדה בוקר 

מצגת תכנית חלופית כפי שהוצגה בכנס התושבים מיום 29/7/2014 למתחם גולומב – שדה בוקר

לצפיה במצגת הסבר על הפרויקט לחץ/י כאן

גב/ 589 – הסתדרות צפון
הוועדה המקומית יוזמת תכנית פינוי בינוי בדרום העיר.
גבולות התוכנית: דרך רבין בצפון, רחוב משמר הירדן– בדרום. רחוב ההסתדרות ממערב, וגן רבקה – במזרח.
התוכנית תאפשר הריסת כ- 168 יח"ד קיימות ובניית כ- 600 יח"ד חדשות למגורים ב- כ- 3 מגדלי מגורים.  התוכנית תאפשר תכנון מבנה ציבור, מרתפי חניה ציבוריים ושטחים פתוחים לרווחת תושבי האזור והעיר.
התוכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית ונמצאת בתאום תכנוני מול לשכת התכנון המחוזית.

גב/616 - המאבק 4-10

מסמכי התכנית:

מתחם הסיטי
גבולות התוכנית: ערבי נחל מדרום, דב פרידמן וגבול רמת גן במזרח, גבול העיר ממערב ומצפון. המתחם כולל רצועה של מבנים לאורך רחוב ערבי נחל הכוללת את מתחם פינוי בינוי של חברת משה"ב, מגרש מספר 3 למשרדים ומגורים צפוני לרצועת הפינוי בינוי, מגרש מס 2 הנמצא בקצה הצפוני של המתחם המיועד למגורים, משרדים ומסחר. ומגרש מס' 1 הנמצא בחזית המערבית של המתחם המיועד למשרדים, מסחר ושטח ציבורי. המתחם כולל בתוכו מס' תוכניות בניין עיר ומתוקפן ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.גב/ 490 – ערבי נחל – משה"ב
הריסת כ- 144 יח"ד ב- 7 בניינים קיימים ובנייתם של 528 יח"ד חדשות ב- 4 מגדלי מגורים, נכון להיום נהרסו 3 מבני מגורים, מגדל מגורים אחד נבנה ואוכלס, מגדל מגורים שני קיבל היתר לבנייתו וטרם החלה בנייתו.

 

גב/ 500/ א' – מגרש מס' 1 : 
בניית מגדל בין כ- 70 קומות הכולל משרדים, מסחר ומרכז קונגרסים.
התוכנית לקראת אישורה.

 

גב/ מק/ 494 :
בניית 2 מגדלי מגורים / משרדים מעל קומת מסחר. התוכנית נמצאת לאחר פרסום הפקדה והגשת התנגדויות וטרם אושרה בוועדה המקומית.

 

גב/ 418 – מתחם כורזין : 
גבולות התוכנית: רחוב כורזין במזרח, גן ילדי הגנים במערב, רחוב אלוף שדה בדרום, ורחוב משמר הירדן בצפון.
התוכנית מכילה כ- 9 מגרשים המיועדים לבניית מגדלי משרדים בגובה של כ- 25 קומות. במסגרת התוכנית תפותח שדרה מרכזית ירוקה במקום רחוב תפוצות ישראל ותנועת הרכבים ברובה תהיה תת קרקעית. במסגרת תוכנית זו הוגשו מס' תוכניות נקודתיות להלן:

גב/ 538 – חלק מתוכנית 418 : מתחם מצלאווי – תוכנית זו תאפשר את פינוי מבנה הקו אופ ומבנה בזק ובניית 2 מגדלי משרדים. בנוסף התוכנית מאפשרת חיבור של כביש היקפי מרחוב תפוצות ישראל לרחוב אלוף שדה אשר בחלקו הינו כביש תת קרקעי.

גב/ 555 – חלק מתוכנית 418 :  מתחם מולדבסקי – הוספת מבנה בגובה של 26 קומות למבנה הקיים לשימוש של מסחר בקומת הקרקע ומעליו משרדים. התוכנית תאפשר כניסה תת קרקעית מרחוב כורזין למגרש ומימנו באמצעות זיקות הנאה תת קרקעיות מעבר למגרשים הנוספים הנמצאים בצידה הדרומי של התוכנית.

צור קשר

כתובת היחידה לתכנון:

רח' שינקין 2, גבעתיים 53299

קבלת קהל ביחידה לתכנון :

יום א' – 08:30-10:30
יום ב' – 15:00-17:00
יום ג' – ללא קבלת קהל
יום ד' – ללא קבלת קהל
יום ה' – 08:30-10:30

מחלקה / מדור
אורן אלבזשמאי הועדה המקומית לתכנון ובניהשינקין 2, גבעתיים035722310היחידה לתכנון, מידע והשבחהOrenE@Givatayim.muni.il035732976
זהבה אמזלגמידע תכנונישינקין 2, גבעתיים035722234היחידה לתכנון, מידע והשבחהzehava@Givatayim.muni.il035732976
רונן משוררראש היחידה לתכנון, מידע והשבחהשינקין 2, גבעתיים035722239היחידה לתכנון, מידע והשבחהRonenMM@Givatayim.muni.il035732976
רותי באזובמזכירת מחלקת תכנון בניהשינקין 2, גבעתיים035722413היחידה לתכנון, מידע והשבחהRutyb@Givatayim.muni.il035732976
23/08/2016
23/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
26/07/2016
לכל המבזקים