שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
דף הבית מפת אתר RSS
מפת אתר
על גבעתייםחינוךשרותים קהילתייםתרבות ופנאיבטחון אישיאיכות הסביבה

תמ"א 38 

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, נכנס לתוקף בשנת 1975. לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה. עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית.
מטרתה של תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) 38 היא לעודד חיזוק מבנים בהתאם לתקן 413 על ידי מתן תמריץ לבעלי הנכסים הנובע מהתכנית באמצעות הענקת זכויות בנייה (לצורך מימון החיזוק).
התמ"א תחול על מבנים שההיתר לבנייתם הוצא קודם 1.1.80 למעט מבנים שהתקן פטר. מבנים בהיתר שנבנו לאחר מועד זה, יחולו עליהם הוראות החיזוק בלבד ללא תוספת של זכויות בנייה.

עיריית גבעתיים מעודדת ומקדמת בניה מכוח תמ"א 38  בכל דרך ואופן שכן אלו מהוות כלי להתחדשות עירונית בעיר וכן אמצעי להגברת הביטחון האישי של תושביה ובלבד שהדבר יעשה ללא פגיעה בחלקות גובלות ותוך שמירה על איזון בין טובת הפרט לטובת העיר כולה על תושביה.

באתר זה תוכלו לעיין בטפסים, חומר עזר והנחיות שונות לנושא תמ"א 38.

31/08/2016
31/08/2016
23/08/2016
04/08/2016
26/07/2016
לכל המבזקים